Våra hållbarhetsmål och åtaganden

Leca har åtagit sig att reducera utsläppen av växthusgaser med 50 % före 2030 och vara koldioxidneutrala till 2050.

Leca Lättklinker har alltid varit ett hållbart material, men vi ser att det vi gjort inte räcker.
Som en del av problemet ska vi också vara en del av lösningen. Vårt hållbarhetsarbete innebär att vi för det första - analyserar våra utsläpp (i hela kedjan) och för det andra - att vi faktiskt minskar dem genom viktiga åtgärder och investeringar.

Lecas hållbara mål för 2030*

 • Att minska användning av råmaterial med 10 %
 • Att allt förpackningsmaterial är återvunnet eller återanvändbart
 • Att reducera våra direkta koldioxidutsläpp med 50 % (Scope 1)
 • Att ha noll indirekta koldioxidutsläpp (Scope 2)
 • Att ha noll miljö- och säkerhetsincidenter
 • Att minska utsläppen från distributionskedjan till <10 % (Scope 3)

*Jämfört med värden från 2017

Dessa mål kommer vi nå primärt genom ersätta fossila bränslen med gröna alternativ. Vi strävar också efter att skapa en cirkulär livscykel för våra produkter och tjänster där det är möjligt.

hallbarhetsmal_leca

Analys av våra utsläpp

Vi baserar våra åtaganden på djupgående analyser av vår klimatpåverkan enligt The Greenhouse Gas Protocol som delar in utsläppen i tre olika delar, Scope 1, 2 och 3.

Genom GHG-protokollet, som är en komplex och heltäckande modell, har en grundlig analys för var och en av följande utsläppstyper kunnat göras för Leca.

 • Scope 1: utsläpp som avser direkta utsläpp från ägda eller kontrollerade källor för produkttillverkning. Vilket inkluderar utsläppen från bränsleförbränning och avkolning av råvaror.
   
 • Scope 2: utsläpp som avser indirekta utsläpp från köpt energi (t.ex. uppvärmning och elektricitet) som förbrukas av det rapporterande företaget för produkttillverkning.
   
 • Scope 3: utsläpp som avser alla andra indirekta utsläpp som sker i ett företags värdekedja. Exempelvis transporter och förpackningar.

Genom denna analys kan vi förstå våra utsläpp och det blir tydligt var vi behöver agera.

I Lecas fall är det största bidraget det från vår industriella process och står för mer än 85 % av koldioxidutsläppen i Scope 1. Dessa direkta utsläpp kommer huvudsakligen från de fossila bränslen som används i produktionen.

Utsläppen från Scope 3 utgör totalt cirka 10 % medan den inköpta energin som ingår i Scope 2 står för cirka 5 % av de totala koldioxidutsläppen.

Här nedan kan du klicka dig vidare till våra redan tagna initiativ och genomförda åtgärder och vad som pågår just nu.

Återanvänd lättklinker i praktiken

Det är enkelt att prata i teorin om hållbarhet och cirkularitet. Men i slutändan handlar det om att göra saker i praktiken. Här går att läsa om ett exempel på ett Leca Tur & Retur-projekt där vi köpte tillbaka Leca Lättklinker för återanvändning.

Please register your details first