Intervju | Med sikte mot ett grönare Leca - lär känna vår nya hållbarhetsspecialist

ana_raquel_hållbarhetsspecialist

Ana Raquel Fernandes är Sustainability Specialist på Leca. Hon är baserad i Portugal och har en magisterexamen i kemiteknik med specialisering inom miljö, process och energi från University of Coimbra. Därefter fortsatte hon med en doktorsexamen i Economic and Industrial Management.

Genom sin fleråriga roll som laboratoriechef på Lecas anläggning i Avelar har Ana Raquel kunnat förse sig med stor kunskap och erfarenhet kring vår industriella tillverkningsprocess, från start till slut. Vi tog möjligheten att ställa några frågor till henne under en pratstund.
 

Vad betyder egentligen hållbarhet för dig?

För mig är hållbarhet mer än ett koncept eller en ny drivkraft på marknaden. I många år har jag privat varit medveten om att leva mitt liv för en bättre framtid utan att utesluta de resurser jag nyttjar. När jag letade efter mitt första jobb sökte jag efter en organisation som speglade mitt tänkesätt; skapa resurseffektivitet och konsekvent söka efter att förbättra sina hållbarhetsmål dag för dag. Därför började jag min yrkesbana på Leca Portugal.

Allt vi använder är i slutändan del av en process. Om dessa processer optimeras effektivt kommer vi att konsumera mindre resurser - använda mindre energi för att producera samma slutprodukt utan att äventyra miljön eller vårt sätt att leva - för mig är detta hållbarhet.

 

Varför valde du att inrikta dig på hållbarhetsfrågor? Vad gör det intressant?

I min roll som laboratoriechef kom jag för första gången i kontakt med hållbarhet inom Leca, om än i liten skala. Ansvaret var bland annat analys av råvaror för att optimera produktionen. Vårt mål var att effektivisera ugnsprocessen genom analys av de ekonomiska och miljömässiga pelarna för hållbarhet. Under min studietid fokuserade jag på hållbarhet och tog en magisterexamen i kemiteknik med specialisering inom miljö, process och energi.

Och varför hållbarhet väcker mitt intresse? Idag har majoriteten av västvärlden tillgång till utbildning och information. Till sjukvård och förbättrade levnads- och arbetsförhållanden. Du kan resa från Lissabon till Paris på två timmar, en resa som skulle tagit flera dagar för några generationer sedan. Det vi måste göra nu är att optimera vårt sätt att leva.

Självklart skapar tillgängligheten och komforten vi har idag, som att resa från Lissabon till Paris snabbt, sina egna problem som vi bevittnar idag; föroreningar, koldioxidutsläpp, mer trafik, ökad industri och tyvärr ökad ojämlikhet. Det här är den intressanta delen av hållbarhetsfrågan och det som gör att jag gillar mitt jobb - att få vara en del av optimeringsprocesserna och skapa hållbarhet. Hållbarhet är ett tänk som är vettigt i alla typer av processer.
 

Vad ser du mest fram emot i din roll som Sustainability Specialist for Leca International?

Att jag kommer att vara en del av det nyöppnade hållbarhetskapitlet för verksamheten och i nya sätt att optimera resurser för att skapa effektiva processer. Ser fram emot att få visa detta för omvärlden och våra kunder.

Lecas vision är att förbättra levnadsvillkoren och att skydda miljön, detta är ett tydligt uttalande om hållbarhet. Hållbarhet måste vara företagets hjärta, som stöds fullt ut av högsta ledningen, vilket är fallet för både Leca och moderbolaget Saint Gobain

 

Kan du berätta om något av de hållbarhetsprojekt som Leca redan arbetar med?

Absolut, Leca har arbetat aktivt med hållbarhet i ett antal år redan. Till exempel i Hinge, Danmark, har vi SPIR-projektet (Sustainable Production & Innovative Recycling) som kommer att minska användningen av fossila energikällor i vår tillverkningsprocess genom användning av biomassa istället. I Avelar, Portugal, håller vi nu på att installera en solpark för att producera el.

Vi är medvetna om våra produkters miljöpåverkan och den energin det innebär att omvandla 1 kubikmeter lera till 5 kubikmeter lättklinker. Just nu är vårt fokus att upprätta roadmaps för alla produktionsanläggningar för att minska överskottsutsläpp inom ramen för målen satta av Saint-Gobain.
 

Så, vad kommer huvudfokus att vara för dig den närmaste framtiden?

Att utvärdera alla våra anläggningar och att upprätta roadmaps för att definiera hur vi kan minska vårt klimatavtryck. Samtidigt arbetar jag med ingångsdata till Saint-Gobain - definierar och minskar våra direkta och indirekta utsläpp, liksom de utsläpp som sker under leveranskedjan. Detta är ett stort arbete, men av största vikt för att utvärdera alla aspekter av vår inverkan på hela kedjan. Vi, som alla bolag inom Saint-Gobain, använder GHG-protokollet för detta arbete.

Dessutom kommer en av mina uppgifter vara att utveckla och underhålla vår hållbarhetskommunikation på Lecas nya webbplats.
 

Saint-Gobain har åtagit sig att uppnå netto-noll utsläpp senast år 2050. Har Leca International samma mål och hur ska de uppnås?

Saint-Gobains mål gäller för alla företag inom koncernen, så de globala målen för Leca International är samma. Det vi behöver göra är att vi behöver översätta det till mål per land och per anläggning och se hur de kan tillämpas och "passa oss" eftersom vi måste anpassa dem till vår dagliga verklighet. Delmålet för Saint-Gobain är att minska koldioxidutsläppen med 33 % till 2030 – vår ambition är att gå ännu längre och presentera än mer offensiva mål.

Vår strategi är att utvärdera vår historik när det gäller råvaror, återvinning av material i processen, energier m.m. för att se vad vi behöver förändra och hur vi kommer att göra det. Denna utveckling är en steg-för-steg process och anpassas till marknadens behov. Och vi får inte glömma att denna typ av förändringar kommer att kräva investeringar och stora insatser.

Hållbarhet och miljö

Vi tar hållbart byggande på allvar. Läs mer om vårt viktiga hållbarhetsarbete och vilka åtgärder vi tar för att minska vår påverkan på miljön.

Referensprojekt

Vi har samlat olika referensprojekt inom en rad olika applikationer och användningsområden.

Projektera med lättklinker

Att projektera med Leca Lättklinker ska vara enkelt. Här kan du ladda ner komplett projekteringsanvisning eller enstaka avsnitt.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Please register your details first