Nyhet | Ny anvisning för dagvattenhantering

dagvatten_projekteringsanvisning

Leca® lättklinker kan vara en del av lösningen för att hantera dagvatten från stora skyfall i tätbebyggda stadsområden. Områden där man ofta saknar ytor och volymer för att använda traditionella lösningar.

Under ett webinarie tidigare i höstas kunde vi berätta om det utvecklingsprojekt vi varit med i tillsammans med MEAG VA-System och Stockholm Vatten och Avfall. Utvecklingsprojektet handlade om att undersöka om det gick att implementera dagvattenmagasinering direkt i ledningsgravar. Flera fullskaleförsök utfördes på Stockholm Vatten och Avfalls testanläggning i Norsborg med goda resultat.

Med detta som bakgrund har vi därför kunnat ta fram ett helt nytt kapitel för Lecas projekteringsanvisning om exakt detta som nu finns publicerat för dig att ladda ner. I den nya anvisningen för dagvattenhantering presenteras en typlösning och flera principskisser på hur en lösning med Leca lättklinker kan se ut.

 

 
 

Hållbarhet och miljö

Vi tar hållbart byggande på allvar. Läs mer om vårt viktiga hållbarhetsarbete och vilka åtgärder vi tar för att minska vår påverkan på miljön.

Referensprojekt

Vi har samlat olika referensprojekt inom en rad olika applikationer och användningsområden.

Projektera med lättklinker

Att projektera med Leca Lättklinker ska vara enkelt. Här kan du ladda ner komplett projekteringsanvisning eller enstaka avsnitt.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Please register your details first