Nyhet | Leca investerar i solpark för produktionen i Avelar

solpark_leca_avelar

Leca anlägger en solpark för att producera el till vår produktionsanläggning i Avelar, Portugal. Projektet, som syftar till att minska lättklinkerfabrikens elförbrukning som kommer från elnätet, liksom dess koldioxidavtryck, beräknas tas i drift nu i augusti. Bernardo Mendonça, Regional Industrial Manager på Leca International är projektledare för satsningen.

Totalt kommer 2222 solcellsmoduler att installeras på cirka 1 hektar av fabrikens egna mark. Simuleringar indikerar att parken potentiellt kan producera 1579 MWh el per år, vilket täcker en fjärdedel av produktionslinjens årliga behov. Den producerade energin kommer nästan helt att nyttjas av anläggningen. All överskottsenergi, som Leca uppskattar kommer att vara cirka 3,5 %, kommer att matas tillbaka till nätet.
 

Undviker 1105 ton utsläpp av växthusgaser per år

Projektet är inte bara ekonomiskt fördelaktigt i längden för Leca, utan avgörande ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Projektet hjälper oss att minska energiförbrukningen av fossila bränslen och möjliggör användning av energi som producerats internt. Självförsörjningen av el innebär att belastningen av elnätet kommer att minska och gynna den lokala regionen. Det kommer också att minska den förlust som uppstår vid energitransporter och, i synnerhet, bidra till att minska fabrikens koldioxidutsläpp med cirka 1105 ton per år.

Ett mål som är i linje med åtagandet från Saint-Gobain, Lecas moderbolag, att minska koldioxidutsläppen med 20 % till 2025 och nå koldioxidneutralitet år 2050.

Totalt har ca 6 000 000 SEK (600 000 euro) investerats i solparken av Leca. Projektet har också sällskap av Reenergy och Bluemint, som är med samarbetar i detta projekt med utveckling respektive finansiering. Ett spännande projekt som vi kommer att följa framöver.

Hållbarhet och miljö

Vi tar hållbart byggande på allvar. Läs mer om vårt viktiga hållbarhetsarbete och vilka åtgärder vi tar för att minska vår påverkan på miljön.

Referensprojekt

Vi har samlat olika referensprojekt inom en rad olika applikationer och användningsområden.

Projektera med lättklinker

Att projektera med Leca Lättklinker ska vara enkelt. Här kan du ladda ner komplett projekteringsanvisning eller enstaka avsnitt.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Please register your details first