Nyhet | 100 % träpellets minskar utsläppen

träpellets_hand

Förbränningslinje för träpellets minskar utsläppen från finska fabriken med 23 000 ton per år

På vår produktionsanläggning i Finland har Leca investerat drygt 1,7 miljoner euro för att bli 100 % kolfria.

Genom omställningen till träpellets kan fabriken minska sina koldioxidutsläpp med 23 000 ton om året. Investeringen är en del av ett större projekt där Leca Finland siktar på att göra verksamheten helt koldioxidneutral till år 2035. Ett stort och viktigt steg mot en hållbar framtid.

Fantastiskt arbete av våra finska kollegor i Leca Finland för att nå denna milstolpe. Hatten av!

Den internationella byggmaterialkoncernen Saint-Gobain, som Leca är en del av, ska vara koldioxidneutral senast 2050, och Leca International har åtagit sig att reducera sina utsläpp av växthusgatan med 50% redan till 2030. Här går att läsa om Leca hållbarhetsmål och hur vi ska ta oss dit.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Please register your details first