Leca® Medium

Relaterade dokument

BVD Leca Lättklinker Visa
Byggvarudeklaration
BVD för Leca Lättklinker
Ladda ner
DoP - Leca Medium, EN 13055-2 Visa
Prestandadeklaration - DoP
DoP Leca Medium, EN 13055-2 (obunden och bun…
Ladda ner
DoP - Leca Medium, EN 13055-1 Visa
Prestandadeklaration - DoP
DoP Leca Medium, EN 13055-1 (betong, till by…
Ladda ner

Produktspecifikation

Egenskap Värde Provningsmetod
Kornstorleksfördelning 4-10 mm
Överkorn ≤ 10%
Underkorn ≤15%
EN 933-1
Torr skrymdensitet 305 kg/m3 ± 15% EN 1097-3
Sammansättning/innehåll Kloridhalt ≤ 0,02 %
Syralöslig svavel ≤ 0,5 %
Total svavelhalt ≤ 0,32 %
EN 933-1
Värmekonduktivitet < 0,095 W/mK EN 14063-1
Reaktion vid brand Euroklass A1  

 

Relaterade produkter

Please register your details first