Omedelbar leverans och fjärrstyrd installation av lättklinker underlättande arbete efter skred

bro_norge

Skred orsakat av kvicklera 

Skjeggestadbron på E18 föll mjukt när den sprängdes efter att blivit skadad i efter ett stort skred.  Ett två meter tjockt lager av Leca lättklinker dämpade fallet och räddade grannbron. Ett stort skred orsakat av kvicklera ledde till att den södergående bron på Skjeggestad på E18 nära Holmestrand i Vestfold kollapsade. Markförhållandena och risken för att bron helt skulle falla gjorde att ingen befann sig i området mellan skredet och sprängningen. 

– Under bron lade vi ett lager av lättklinker som var två meter tjockt, 70 meter långt och lika brett som bron. Tanken var att fyllningen skulle dämpa fallet och minska vibrationer i leran när bron sprängdes, berättar försäljningschef Jon Hauge hos Leca Norge. 

Markförhållandena vid bron är så osäkra att Statens vegvesen var oroliga för att den norrgående bron också skulle kollapsa på grund av markrörelser när den södergående bron föll. Lecakulorna dämpade vibrationerna och bidrog till att den norrgående bron klarade sig.
 

Fjärrstyrning  

Risken för ytterligare kollaps och den instabila marken gjorde att allt arbete utfördes fjärrstyrt. Genom en slang på upp till 70 meter blåstes lättklinkern in under bron. 

– Vi blåste in Leca lättklinker under bron på vanligt sätt, men för att minska friktionen och eventuella problem var det viktigt att använda en slang med så få skarvar som möjligt, berättar han. 

Slangen hölls upp och styrdes med en mobilkran. Ett sex meter långt stålrör med samma dimension som slangen monterades på änden för att få bättre kontroll över var kulorna placerades. 

– Vi har aldrig förr utfört ett sådant jobb där hela installationen måste styras på distans, berättar Jon Hauge.
 

Ont om tid 

E18 är en av de mest trafikerade vägarna i Norge. Arbeten på nya Holmestrand station gjorde att den gamla vägen inte kunde användas som omväg. En del av trafiken gick därför genom Holmestrand centrum. Att få öppnat E18 igen var därför högt prioriterat. 

– Leca kunde leverera lös Leca lättklinker och få det transporterat omedelbart, vilket är mycket viktigt för oss i detta uppdrag, säger Jarle Bøckman hos AF Decom, som hade uppdraget att riva bron.

FAKTA


Beställare
Statens vegvesen (norska Trafikverket)

Entreprenör
AF Decom

Leca-produkt
Leca lättklinker

Kontakta oss med dina frågor

Please register your details first