Mall of Triplas gröna tak med lättklinker | Helsingfors

gront_tak_tripla_sky

Mall of Tripla i Helsingfors är en kombination av ett köpcentrum, tågstation, hotell och höga kontorsbyggnader. Runt en hektar av takets yta består av grönt tak.

Mall of Triplas landskapsplanering har utförts av Loci Maisema-arkkitehdit Oy, en av Finlands ledande landskapsarkitekturfirmor. Det mesta av det ett hektar stora området avsett för landskapsarkitekturen ligger på byggnadens tak.

– Målet var att skapa ett ljust och öppet grönområde i mindre skala som passar in i den bebyggda miljön vad gäller planering och rytm. De upphöjda planteringsbäddarna med mur bildar en helhet där komponenterna tillsammans skapar en mysig och avslappnad atmosfär, olik mycket annat, säger projektets landskaps-arkitekt, Niilo Tenkanen.

Enligt Tenkanen uppkom idén att använda Leca Lättklinker som odlingsmedium när det blev dags att planera själva konstruktionen av det gröna taket mer i detalj.

– Stora delar av takstrukturerna var redan byggda för att tåla tung trafik med entreprenadmaskiner, så det fanns inget behov av att lägga en grund med lättklinker för de gröna taken. Fokus var i stället att skapa rätt förutsättningar för plantornas rotsystem att växa. Lösningen var kostnadseffektiv och resulterade i ett luftigt odlingsmedium. Hade vi använt enbart jord hade odlingsmediets struktur lätt kunnat bli för tät.
 

Viktigt att välja rätt odlingsmedium

Lagret med Leca Lättklinker i Mall of Triplas gröna strukturer är mellan 10 och 70 centimeter tjockt. På det gröna taket används Leca Lättklinker både som en del av odlingsmediet och i underliggande strukturer.

– Det är viktigt att välja odlingsmedium utifrån ändamål och fastställa önskade näringskoncentrationer för varje vegetationsavsnitt separat. Önskat pH-värde påverkar också valet av odlingsmedium. Ju fler olika växtarter desto bättre för det gröna taket, säger Juha Liukkonen på Tieluiska Oy, som levererat odlingsmediet till Mall of Tripla.

För att kunna planera och anlägga gröna tak behöver man inte bara en förståelse för byggteknik utan också kunskap om hur man hanterar vattnet i lagren av växtmaterial och deras anpassningsförmåga vid olika väder- och odlingsförhållanden. Den viktigaste tekniska anledningen till att gröna tak blivit så populära är att en välplanerad grön takstruktur kan utnyttjas i dagvattenhanteringen.
 

Flexibla lösningar

– Att skapa tillgängliga miljöer som smälter in i den omgivande gröna infrastrukturen, bidrar till den biologiska mångfalden och kan byggas samtidigt som vi minimerar de utsläpp som genereras är en central del av landskapsarkitekturen. Detaljerna i arkitekturen är alltid anpassade till de lokala förhållandena. Att hitta flexibla lösningar är förstås viktigt inom landskapsarkitektur, säger Pia Kuusiniemi, landskapsarkitekt och delägare i Loci Maisema-arkkitehdit Oy.

– När det gäller Mall of Tripla började vi med växtkompositionen och valde därefter ut de optimala odlingsmedierna. Växter är trots allt inte så svåra att lyckas med om man bara ger dem tillräckligt med yta att växa på, rätt mängd vatten och gynnsamma ljus- och temperaturförhållanden för dem att växa i, säger Tenkanen.

FAKTA


Projekt
Mall of Tripla, grönt tak

Plats
Helsingfors, Finland

Projektering
LOCI Maisema-arkkitehdit Oy

Huvudentreprenör
YIT
 
Anläggning av miljö

Terrawise Oy och Tieluiska Oy

Leverantör av odlingsmedier till det gröna taket
Tieluiska Oy

Leca-produkt
Leca® Lättklinker krossad 3-8 mm
Leca® Lättklinker 4-32 mm

 

Text: Leena-Kaisa Simola

Please register your details first