Lättklinker isolerar och dränerar i Nackas nya bostadsområde | Stockholm

Sex personer i byggvästar står vid en husfasad, de står ovanpå en nylagd fyllning av Leca lättklinker som fyllt upp utrymmet mellan berg och husväggen

900 kubikmeter Leca® Lättklinker

I centrala Nacka växer i kvarteret Brytaren mindre fram. De 112 hyresbostäderna har motfyllts med 900 kubikmeter Leca Lättklinker som både hjälper till att dränera och isolera byggnaden. Motfyllningen ger också ett mångfalt reducerat jordtryck jämfört med om motfyllningen hade gjorts med tunga massor. Detta har behövts på grund av de prefabricerade elementen som utgör stommen av huset, utan ett reducerat jordtryck hade man behövt förstärka stommen med fler pågjutningar av betong. 

De fem huskropparna i centrala Nacka har byggts av Kungsmontage Byggentreprenad, med Västra Nybackakvarteret AB som beställare. Förutom de 112 hyreslägenheterna finns och åtta affärslokaler i byggnaderna. Redan runt årsskiftet 2023-2024 började verksamheter flytta in i bottenvåningarna. 

Naturbant område med modern arkitektur

Utvecklingen av centrala Nacka har stort fokus på en naturban miljö. Ett kvarter där den urbana staden möter naturen med sedumtak och solceller, innergård med plats för både odling och utegym. Bebyggelsen är varierad, med modern arkitektur och gröna fasader som präglar hela området. Ett unikt kvarter där det urbana och naturen möts på nya sätt. Naturen och områdets topografi tar plats i området och påverkar både den fysiska miljön och den sociala miljön. 

Motfyllnad som dränerar och isolerar byggnaden 

På souterrängsidan av huset bildades ett utrymme mellan betongkällarväggarna och berget som sprängts bort. Detta utrymme fylldes med Leca lättklinker genom blåslossning. ´

Anledningarna att man valde Leca lättklinker var flera. Framför allt behövde man minska på jordtrycket som skulle uppstå om man skulle ha fyllt med bergkross, men även lossningsförfarandet möjliggjorde ett snabbt utförande vilket besparade bygget tid och resurser. Dessutom fick man i och med Lecafyllningen en god isolering mot byggnaden och en väldigt bra dränering av det regnvatten som annars skulle riskerat samlas nära betongytterväggen. 

Under år 2024 kommer en ny etapp i detta projekt påbörjas då det anslutande kvarteret ska återuppta byggnationen av ännu fler bostäder i området. Det ser vi fram emot! 

FAKTA


Projekt
Kvarter Brytaren mindre, centrala Nacka 

Typ
Bostäder och affärslokaler

Beställare
Västra Nybackakvarteret AB (Kungsvåningen)

Totalentreprenad
Kungsmontage Byggentreprenad 

År
2022-2024

Leca-produkt
900 m3 Leca Infra 10/20

Leca lättklinkerfyllning som motfyllnad mellan berget och byggnaden i Kvarteret brytaren
Utrymmet mellan betongkällarväggarna och berget som sprängts bort fylldes med Leca lättklinker.
Leca lättklinkerfyllning som motfyllnad mellan berget och byggnaden i Kvarteret brytaren
Lättklinkern ger en god isolering mot byggnaden.
Leca lättklinkerfyllning som motfyllnad mellan berget och byggnaden i Kvarteret brytaren
Det ger också en bra dränering av regnvatten som annars skulle riskerat samlas nära betongytterväggen.
Leca lättklinkerfyllning som motfyllnad mellan berget och byggnaden i Kvarteret brytaren
Lättklinkern minskade på jordtrycket som skulle uppstått om man hade fyllt med bergkross.

Kontakta oss med dina frågor

Please register your details first