I hjärtat av Karlatornet gömmer sig Leca lättklinker | Göteborg

karlatornet_serneke

Med sina 73 våningar kommer Karlatornet att bli Nordens högsta byggnad när det är färdigt. I hjärtat av grunden använde man Leca® lättklinker för att återfylla utrymmet kring hissarna.

Unik grundläggning

Den nya stadsdelen i Göteborg kommer allt som allt att bestå av åtta kvarter, men man får ändå erkänna att det som gör att många känner till det här projektet är den (inte så lilla) detaljen som fått namnet Karlatornet. Med sina 245 meter kommer Karlatornet att bli Nordens högsta byggnad och huvudsakligen bestå av bostäder.

Att det är en utmaning att bygga i Göteborgsleran är ingen hemlighet och tornet har förankrats med hjälp av 58 pålar som går 45-75 meter djupt ner i marken. Någon liknande grundläggning har faktiskt aldrig gjorts tidigare i Sverige. Det gör det till ett prestigeprojekt som heter duga där det finns stort intresse från såväl göteborgarna själva som hela Byggsverige. 


Leverans direkt till slutmål

Det är i hjärtat av Karlatornet som Leca lättklinker kommer in i bilden. I grundläggningsfasen behövde man återfylla runt den sektionen där hissarna kommer att finnas när huset är färdigbyggt. Idag är många byggarbetsplatser svårtillgängliga och Karlatornet är inget undantag.

Eftersom lättklinkern enkelt kan blåsas ut med en lång slang kunde man få materialet exakt dit man ville ha det direkt och leverans och installation kunde löpa på smidigt. Själva lastbilen som var fullastad med Leca lättklinker parkerades vid sidan av byggropen. Slangen kopplades på och lades ut fram till slutdestination och man kunde med hjälp av tryckluft blåsa ut lecakulorna direkt ner i schakten. Allt skött av endast två personer. Att kunna få materialet levererat till slutmålet direkt vid leverans innebar också att det inte behövdes förvaras på byggarbetsplatsen i något skede. Sammantaget sparar detta förfarande entreprenören både tid, pengar och personal.

Under 2021 och 2022 levererades ytterligare lass med Leca lättklinker. Viss del av materialet fanns endast behov för tillfälligt. Eftersom lättklinker enkelt kan återanvändas om det fyllt sin, i detta fall tillfälliga funktion, kunde materialet hämtas tillbaka och i framtiden användas igen.

Totalt kommer det i hela Karlastaden att byggas runt 2000 lägenheter. Därutöver kommer även skola, butiker, restauranger, grönområden och hotell att finnas.

FAKTA


Objekt
Karlastaden

Var
Göteborg, Lindholmen

Byggherre
Karlastaden Utveckling AB

Entreprenör
Serneke

Arkitekt
Skidmore, Ownings and Merrill

Byggstart
2018


Färdigställande
2023 (planerat)


Leca-produkt
Leca Infra 10/20

Please register your details first