Nära samarbete gav ny lösning för Norrtälje Hamn | Norrtälje

norrtalje_hamn

Tillsammans kunde Leca Sverige, geoteknisk konsult och entreprenör hitta en smart men också ny lösning till Norrtälje Hamn genom att använda Leca Trans 2. En unik produkt som är väl lämpad för hamnar och kajer då den har egenskapen att den sätter sig direkt i vatten.

NCC, utförande entreprenör för nya Norrtälje Hamn, vände sig till Leca Sverige för att undersöka en möjlig lösning på den spontvägg där de behövde fylla material direkt i vatten. Men där en av förutsättningar var att fyllningen inte fick vara för tung. Utifrån de rådande givna omständigheterna kunde Leca Trans 2 föreslås som en lösning till NCC.
 

Tyngre men fortfarande en lättviktare

Leca Trans 2 är en specialprodukt som tidigare primärt använts i andra Leca-länder så som Danmark. Produkten har en högre torrskymddensitet och är därmed något tyngre än den mer välkända lättklinkerprodukten Leca Infra 10/20. Trots det är den fortfarande enkel att hantera på byggarbetsplatsen och är i allra högsta grad fortfarande ett lättviktsmaterial jämfört med konventionella fyllnadsmassor.

Eftersom 80 % av materialet sätter sig omedelbart, lämpar det sig väl där det finns behov av att tippa material direkt i högtstående vatten.


Första gången i Sverige

– Det var ett nära samarbete med den ansvariga geotekniska konsulten och vi bollade många saker fram och tillbaka eftersom det var första gången vi använde detta material i Sverige, berättar William Frieberg, teknisk specialist och geotekniker på Leca Sverige.

– Det har tidigare gjorts på det här sättet i Uilenhaven i Nederländerna med bra resultat och vi gjorde även en småskaligt test direkt på plats för att säkerställa att lösningen skulle fungera som vi tänkt.

Leveranser av Leca Trans 2 till Norrtälje Hamn startade under hösten 2021. Materialet levererades med lastbil där en bandgrävare sedan placerade ut materialet.

För att få kontroll på utläggningen sektionerades bassängen som skulle fyllas med hjälp av konventionella massor. Det gav bättre förutsättningar för en kontrollerad packning av materialet och ökad stabilitet vid utförandet. Utläggningen skedde med hjälp av långgrävare som kunde nå ut med materialet men samtidigt stå en bit in på piren. Detta eftersom den underliggande lerans stabilitet var så pass låg. Packning av materialet skedde i överkant med hjälp av överfarter med bandburet fordon. Överbyggnaden packades sedan med vält som mätte av kompressionen och kunde se när den avtog.

– En utmaning som dök upp under projektets gång var överflödigt vatten. Det löstes genom att sätta in perkolationsbrunnar med pumpar. Dock märktes att det mesta vattnet försvann genom håligheter i sponten ovanför vattenytan.

Tillsammans fick materialleverantör, designer och entreprenör möjlighet att utforska oprövad mark med gott slutresultat och samtidigt dra viktiga lärdomar för framtiden. Den täta dialogen och samarbetet resulterade i en bra lösning som alla parter var nöjda med.

FAKTA


Projekt
Norrtälje Hamn

År
2021-2022

Beställare
Norrtälje kommun

Entreprenör
NCC

Designer
Geoteknologi Sverige AB

Leca-produkt
Leca Trans 2

Kontakta oss med dina frågor

Please register your details first