En vacker takträdgård med innovativt brandskydd | Tau

taktradgard_tau_leca_gront_tak

Två byggnader förenas genom ett nytt rekreationsområde i form av en takträdgård. Leca® lättklinker var en perfekt lösning sett till både styrka och stabilitet, men även med hänsyn till vikten och vårt fokus på hållbara material.

Takträdgård knyter samman två enheter

Takträdgården i Tau är en grönskande oas på 350 kvadratmeter mellan två kontorsbyggnader som inhyser NASA:s antennleverantör Comrod. Tidigare skildes byggnaderna åt av en liten yta som ingen riktigt använde. 

Herlige Hager AS fick i uppdrag att göra om taket till ett inspirerande rekreationsområde som skulle binda samman de två byggnaderna. 2021 stod takträdgården med sittplatser för 120 personer klar. Sedan dess används den flitigt av Comrods medarbetare för luncher, sommarfester och konfirmationsmiddagar. Janne Narvestad, grundare och vd för Herlige Hager AS, diskuterar uppförandet av takträdgården och de utmaningar som hon och hennes kollega och projektledare, Henning J. Myhre, stod inför.

– Vi har byggt takträdgårdar tidigare, men vi har aldrig arbetat med så många olika typer av material. Det var otroligt komplicerat, särskilt att hitta rätt metod för vart och ett av materialen. Vi ringde till Leca flera gånger för att försäkra oss om att vi gjorde rätt och skulle få ett säkert resultat, och vi lärde oss mycket genom hela processen.
 

Egenskaper som löser geotekniska utmaningar

För det första behövde de jämna ut taket med flera lager. De övervägde alla slags fyllnadsmaterial men valde till slut Leca lättklinker. Taket har viss likhet med skrovet på ett skepp tack var en lätt lutning nedåt mot mitten. Med hjälp av lättklinkerkulor kunde Narvestad och Myhre konstruera ett jämnt underlag att bygga vidare på. Leca lättklinker kan ge effektiv dränering över hela taket. Fyllnadslagret var 5 cm djupt som minst och 40 cm som mest.

Enligt Myhre bildade Leca lättklinker ett skyddande lager mellan fiberduk, geonät, takplåtar, polystyren, uteplats, stenar, odlingsbäddar och plattor, och trycket fördelades jämnt för att man skulle slippa efterjusteringar. 

– Plattorna var den största utmaningen. Vi behövde ett fint grus för att kunna justera och jämna ut allt perfekt. Leca lättklinker ger ett bra fundament och jag tror inte att vi hade kunnat hitta en bättre lösning.
 

Ett hållbart alternativ

Kvalitet och hållbarhet går nästan alltid hand i hand. Hållbarhetsaspekten är viktig för många entreprenörer, och Herlige Hager AS var inget undantag. Narvestad säger att det var bra att arbeta för en klient som Comrod som var öppen för olika material. 

– Vi har ett starkt fokus på hållbara material. Vi känner att Leca uppfyller många av våra hållbarhetskriterier. 

Hon räknar upp några alternativ som man övervägde och förklarar varför Leca lättklinker var det bästa valet.

– Vi funderade på skumglas, men det är inte ett naturligt material och hade inte tillräcklig kapacitet. Det hade potential men samtidigt måste man tänka på miljöaspekten. Leca lättklinker har en vattenhållande förmåga och ger god dräneringskapacitet. En annan fördel var att vi kunde blåsa materialet på plats i stället för att lyfta upp det i storsäckar. Det gjorde arbetet mer praktiskt och effektivt.

Leca lättklinker är mycket lätt. Det har bara en femtedel av vikten hos sten eller grus, men samma styrka och stabilitet, säger hon. Därför kunde Narvestad och Myhre blåsa materialet på plats med en slang, vilket var ett bättre alternativ eftersom takträdgården ligger på andra våningen – cirka 7-8 meter över marken.

– Det var ganska kompakt när vi blåste det på plats. Först krattade vi ut det ordentligt, sen lade vi på ett nytt lager av geonät och fiberduk, och packade ytan. Så fort vi lagt på geonätet och markduken kunde vi gå på det.
 

Leca® lättklinker som brandskyddslösning

Utöver att vara ett lätt och robust fyllnadsmaterial för olika typer av konstruktioner har Leca lättklinker även goda isoleringsvärden och brandskyddsegenskaper. Leca lättklinker är ett poröst material som är mycket värmeresistent och samtidigt håller kvar luft och vatten.

– Vi valde Leca lättklinker av flera skäl men det främsta var utjämningen av taknivån och brandskyddet. Det var många faktorer och detaljer som spelade in och vi tittade på en rad alternativ. Men när det handlar om brandrisk är det bättre att ta det säkra före det osäkra. Det är en av anledningarna till att vi valde Leca lättklinker. All underlagstäckning är oljebaserad. Det finns alltid en risk att en förflugen gnista startar en brand. Därför valde vi att använda Leca lättklinker på hela ytan även om det inte var helt nödvändigt. Det var det bästa alternativet med hänsyn till vikt, brandskydd, avrinning och nivåutjämning. 

FAKTA


Projekt
Takträdgård

Plats
Tau i Norge

Entreprenör
Herlige Hager AS
 
Design

Janne Narvestad

Kund
NASA Comrod

Leca-produkt
Leca Infra 10/20

Ställ din fråga till oss

Please register your details first