En ocean av Leca® Lättklinker lägger grunden för ny skola | Mölndal

leca_lättklinker_grävmaskin

I Mölndal i västra Sverige förbereder kommunen för framtiden. Den gamla Västerbergsskolan har rivits för att göra plats för en ny. Västerbergsskolan ingår i Program Lyftet, där Vestia Construction Group är totalentreprenör och byggherre är Mölndals stad. Nya Västerbergsskolan beräknas vara färdig och redo att börja ta emot elever i mars 2025.
 

25 000 kubikmeter med Leca® Lättklinker till ny grund

Men innan byggnationen av den nya skolan kunde påbörjas genomfördes omfattande markarbeten under hösten och vintern 2022/2023. Detta bland annat för att undvika problem med översvämningar i framtiden. Marken behövde höjas omkring en meter för att vara mer motståndskraftigt mot 100-årsregn.

Efter bortschaktning av delar av befintlig mark fyllde markentreprenören HTE Produktion ytan med ca 25 000 kubikmeter Leca® Infra 10/20. Genom lättklinkerns låga vikt minskar den extra belastningen på underlaget. Vilket gör att marken klarar av att upprätthålla tillräcklig stabilitet för att placera en tung konstruktion direkt på den. Kompensationsgrundläggning är en vanlig och beprövad metod vid byggnation på mjuk mark eller där marken har låg bärighet. Det kan också vara ett kostnadseffektivt alternativ till traditionella grundläggningsmetoder som kräver stora mängder betong eller stål.

Leca Lättklinker kan också fylla en funktion som fördröjningsmagasin. Detta eftersom materialet har en extern porositet på cirka 45 %, vilket ger goda förutsättningar att lagra stora mängder vatten. Magasinet fördröjer då avrinningen och vid kraftigt regn kommer exempelvis dagvattennätet inte vara lika hårt ansatt.
 

Lättklinker levererades med walking floor

Till Nya Västerbergsskolans grund levererades materialet med lastbilar av typen som kallas walking floor. En walking floor-bil är en typ av lastbil som ofta används för att transportera just bulkmaterial, och den skiljer sig från en vanlig lastbil eftersom den har en rörlig golvyta som kan förflytta lasten bakåt eller framåt i lastutrymmet.

En mer detaljerad beskrivning kring utförande av applikationen hittar du i vårt avsnitt om kompensationsgrundläggning i vår projekteringsanvisning.
Klicka här för att ladda ner avsnittet (PDF).

FAKTA


Projekt
Kompensationsgrund för nya Västerbergsskolan

Var
Mölndal

Byggherre
Mölndals stad

Markentreprenör
HTE Produktion

År
2022/2023

Leca-produkt
Leca Infra 10/20

 

Kontakta oss med dina frågor

Please register your details first