Materialegenskaper för Leca Infra 10/20

Här hittar du en tabell som redogör materialegenskaperna för Leca Infra 10/20 samt en tabell med värden för dimensionering. Lätt expanderad lera är ett hårt keramiskt material med inre luftfyllda porer. Ett unikt lättfyllnadsmaterial för geotekniska applikationer som har en torr skrymdensitet motsvarande 15-20 % av vanliga friktionsmaterial.

Leca lättklinker kan lösa många problem samtidigt och erbjuder lösningar med låg vikt till en mängd geotekniska utmaningar. Låg densitet och hög hållfasthet är några av fördelarna. Det är också ett naturligt beständigt material. Det är motståndskraftig mot frost och kemikalier och hållbar över tid och kan därför grävas upp och återanvändas fullt ut i nya geotekniska applikationer.

Tabell 1

Materialegenskaper för Leca® Infra 10/20 i geotekniska applikationer

Leca Infra 10/20 CE-märks enligt EN 15732. För mer specifikationer se tillhörande DoP.

 

Egenskap Värde Provningsmetod
Kornstorleksfördelning 8-20 mm
Överkorn ≤ 10%
Underkorn ≤15%
EN 933-1
Torr skrymdensitet 245-285 kg/m³ ± 15% EN 1097-3
Värmekonduktivitet < 0,11 W/mK EN 14063-1
Värmekonduktivitet, fuktigt material < 0,18 W/mK  
Kompressibilitet och tryckhållfasthet 10 % deformation CS (10), > 650 kPa 
2 % deformation CS (2), > 300 kPa
EN 13055-2 Annex A
Kompression och kryptöjning vid olika spänningsnivåer:
Hård packning
Kompression 24 h (200 kPa)
Krypning efter packning 2 000 000 lastcykler (120 kPa, ca 50 år)

< 15 %
< 0,5 %
0,29 %prEN 15732
SP-metod 2563

Krossmotstånd > 0,75 MPa EN 13055-1 Annex A
Sammansättning/innehåll Kloridhalt ≤ 0,1 %
Syralöslig svavel ≤ 0,8 %
Total svavelhalt ≤ 0,8 %
EN 1744-1
Reaktion vid brand Euroklass A1  
Beständighet vid brandegenskaper mot åldrande/nedbrytning Förändras inte över tid  
Beständighet vid termiskt motstånd mot åldrande/nedbrytning Förändras inte över tid EN 13055-2
Beständighet vid krossmotstånd mot åldrande/nedbrytning Förändras inte över tid  
Beständighet vid motstånd mot dynamiska laster mot åldrande/nedbrytning

Förändras inte över tid

 
Beständighet mot kemikalier och biologiskt angrepp

Förändras inte över tid

 

 

Tabell 2

Karakteristiska värden för dimensionering med Leca® Infra 10/20

Material- och säkerhetsfaktorer för dimensionering är inte inkluderade.
 

Egenskap Värde
Volymminskning vid packning 10-15 %
Tunghet (torr inkl. packning) 3,0 kN/m³
Dimensionerande tunghet: över grundvattenytan 4,5 kN/m³
Dimensionerande tunghet: permanent under vatten 1,0 kN/m³
Initial lyftkraft -3,0 kN/m³
Friktionsvinkel 39°
Maximal statisk belastning 200 kPa
Kohesion, c’ peak 0 kN/m²
Extern porositet 40-50 %

Please register your details first