Viktiga tips och metoder för att hantera stora mängder regn vid extremväder

regn_stövlar

Nu har Hans blåst förbi och det har blivit tydligt hur viktigt det är att kunna hantera stora mängder nederbörd vid extremväder.

Jordras och översvämningar har orsakat stora skador, och människor har behövt stanna hemma för att ta hand om sina hus. Vi på Leca vill dela några viktiga tips och metoder för att effektivt hantera regnvatten och minimera skador i dessa situationer.

Dräneringssystem och gröna lösningar:
En nyckel till att hantera regnvatten är ett välutformat dräneringssystem. Användning av permeabla ytor, med lättklinker, i kombination med gröna områden kan hjälpa till att absorbera och fördröja vattnet. Detta minskar risken för översvämning och överbelastning av avloppsledningar. Genom att implementera sådana lösningar kan vi också hjälpa till att bevara jordens naturliga förmåga att absorbera vatten.
 

Regnbäddar och fördröjningszoner:
En regnbädd eller en fördröjningszon är en särskild zon i trädgården eller landskapet designad för att ta emot och fördröja regnvatten. Det ger vattnet tid att infiltrera i marken istället för att snabbt rinna av och orsaka ytavrinning. Leca lättklinker kan användas i dessa områden för att bidra till dränering och fördröjning av vattnet.
 

Regnvattentankar och återbruk:
Genom att installera regnvattentankar kan du samla upp regnvatten som faller på ditt tak. Detta vatten kan sedan återbrukas för bevattning av trädgården eller för andra ändamål. Detta bidrar till att minska belastningen på avloppssystemet samtidigt som det ger dig en hållbar resurs för trädgårdsbruk.
 

Dagvattenhantering på byggnadsnivå:
För byggnader och infrastruktur är det viktigt att implementera åtgärder som kan hjälpa till att hantera dagvattenavrinning på plats. Gröna tak och dräneringskanaler är exempel på lösningar som kan hjälpa till att minska risken för översvämningar.
 

Funktionella principlösningar:
Leca Sverige har pågående utvecklingsprojekt med Stockholm Vatten och Avfall där vi redan nu tagit fram färdiga och funktionella principlösningar för hantering av dagvatten och skyfall. Läs mer om det här.
 

Sist men inte minst är det avgörande att hålla sig informerad om lokala väderprognoser och vara beredd på extremväder.

👉 Du kan läsa mer om hantering av dagvatten med Leca lättklinker här.

Få mer tips genom vårt nyhetsbrev

Please register your details first