Fördröjer dagvatten och reducerar vikt på kvarter SoHås innergård | Göteborg

sohå_innergård_lundbypark

Genom Leca® lättklinkers mångsidiga egenskaper kunde det nyttjas för flera ändamål till nya kvarteret SoHås innergård i Göteborg.

Lundbypark är ett nytt bostadsområde bestående av fyra kvarter med närhet till såväl stad som natur. I ett av de nya kvarteren, SoHå, har Sverigehuset utvecklat 193 unika lägenheter där man som bostadsutvecklare vill vara med och bidra till en sund samhällsutveckling och stadsmiljö.

Det är ett socialt hållbart kvarter med en mix av olika boendeformer där samtliga bostäder har tillgång till den gemensamma innergården med lusthus, boulebana, lekytor och grönska. Byggnationen startade 2019 och är planerad att stå färdig under 2022.

Innovativa fördelar under jord för hantering av dagvatten

Utöver de mer sociala funktionerna finns det tekniska innovativa fördelar med innergården. Det som inte går att se är att där ligger ett lager med Leca® lättklinker som bland annat fungerar som fördröjningsmagasin för ytan. Överbelastade dagvattensystem är ett ökande bekymmer för många kommuner och fastighetsägare, speciellt i storstäderna. Eftersom lättklinker fördröjer, dränerar och isolerar går det att utnyttja gröna utomhusområden till innovativ dagvattenhantering. Precis som det gjorts här.

HTE Produktion hade uppdraget att utföra en komplett markentreprenad för kvarteret, där innergården ingick och utfördes som sista del i projektet. Frida Åman var arbetsledare för utförandet av innergården.

– Innergården är byggd en våning upp på bjälklag. Då bjälklaget endast får belastats med en viss vikt krävdes en fyllning med lättviktsmaterial för att ta upp höjden. Cellplast var föreskrivet men eftersom vi har goda erfarenheter av att jobba med Leca förhandlade vi fram ett byte av lättviktsmaterial, berättar Frida Åman.
 

Multifunktionellt utan krångel

De goda erfarenheterna berör såväl materialets egenskaper som leveransteknik. Att genomföra en installation går snabbt och smidigt eftersom det går att blåsa lättklinkern på plats. Normal blåshastighet ligger på en kubikmeter per minut. Materialet fördelas enkelt ut med en asfaltsraka och vid fyllningar över 0,4 meter rekommenderas packning med en vibroplatta eller likvärdigt.

Lättfyllningen har efter packning hög bärighet och genom att använda Leca lättklinker kunde vikten på bjälklaget reduceras. Samtidigt fick innergården ett system på plats för att fördröja och magasinera dagvatten. Lokal hantering av regnvatten med Leca lättklinker minskar belastningen på dagvattensystemen och reducerar därigenom översvämningsrisken. En multifunktionell lösning som håller över tid och som inte kräver något underhåll.

FAKTA


Projekt
Innergård, kvarter SoHå - Lundbypark

Ort
Göteborg

Byggtid
2019-2022, leverans 2021

Utvecklare
Sverigehuset

Arkitekt
Bornstein Lyckefors Arkitekter

Markentreprenör
HTE Produktion

Leca-produkt
Leca Infra 10/20

Bild: Sverigehuset
Foto: HTE Produktion
 

Kontakta oss med dina frågor

Please register your details first