Parkering förvandlad till grönt stadsrum | Ålborg

park_parkering_alborg

En gammal parkering förvandlades till ett nytt grönt stadsrum. Under markytan bidrar Leca® lättklinker till att skapa en innovativ systemlösning för hantering av dagvatten.

I centrum för det nya Budolfi Plads finns en stor grönyta ovanpå ett parkeringsgarage med 125 parkeringsplatser. I utkanten av torget ligger ett antal byggnader med butiker, kaféer, en restaurang och 31 lägenheter. I totalytan ingår 7 200 kvadratmeter byggnader och 4 700 kvadratmeter parkeringsyta.

Återbruk av dagvatten

Budolfi Plads är utformad med fokus på hantering och återvinning av dagvatten. En tank under markytan samlar upp och lagrar dagvatten. Därifrån förs det vidare till ett innovativt bevattningssystem som förser torgets träd och växter med vatten. Tanken rymmer 135 kubik dagvatten som samlas upp under året. När tanken är full leds överskottet av dagvatten ut i avloppsnätet.

Tom Pedersen, projektledare på OKNygaard, säger:

– Lösningen sparar på resurser, både för miljön och för Ålborgs kommun. Varma sommardagar då träd och växter behöver mer vatten än tanken innehåller är det möjligt att fylla den med dricksvatten, precis som det går att tillsätta gödningsmedel för att skapa optimala växtförhållanden. Systemet kan styras online. Vi kan till exempel bestämma hur mycket vatten träd och växter ska få, och få en varning om det skulle uppstå en läcka någonstans i systemet.
 

Leca® lättklinker istället för stabiliserat grus

OKNygaards utgångspunkt var parkeringsgaragets tak, bestående av en ren betongyta, samt ett antal ritningar och skisser från arkitektbyrån.

– Arkitekten hade redan beskrivit vilka material som skulle användas, men eftersom vi har stor erfarenhet av liknande projekt slutade det med att vi blev involverade i designfasen och tillsammans med arkitekterna kunde fatta beslut om lämpliga materialval. Bland annat bestämde vi att använda Leca lättklinker istället för stabiliserat grus, säger Tom.

Enligt honom har samtliga material som använts vid arbetet med torget valts ut beroende på deras vikt och dränerande egenskaper.

– Vi har valt att använda Leca lättklinker eftersom det är en lätt och dränerande produkt. Om vi hade använt sand och grus skulle det ha sugit åt sig och hållit kvar vattnet, som en svamp. Produkten avger inte heller lika mycket smuts som sand och grus, vilket innebär att vattentanken inte behöver rengöras lika ofta, säger han.

Tom som inte använt Leca lättklinker i kuperad terräng tidigare tog kontakt med Leca för att utforska möjligheterna.

– Jag hade ett bra samtal med försäljningschefen på Leca Danmark som förklarade hur Leca lättklinker kan användas för att skapa upphöjningar och visade referenser från liknande projekt. Jag insåg snabbt att det var Leca lättklinker vi skulle använda. Det fanns inget annat alternativ, säger Tom.
 

Blåslossning

När Leca Danmark informerade Tom om leveransalternativen blev det ännu mer attraktivt att använda produkten.

– När jag insåg att materialet skulle kunna blåslossas var det ytterligare en fördel med produkten. På så sätt kunde vi eliminera kostnaderna för extra maskiner och kranar. Blåsbilen från Leca kom, blåste ut materialet och körde sin väg igen. Det var en mycket positiv upplevelse, och vi kunde beställa materialet bara några dagar innan, säger Tom.

Närmare 3 000 kubikmeter Leca 10/20 levererades till byggplatsen inne i centrala Ålborg. Av de fyra befintliga vägarna in till torget var tre avspärrade på grund av vägarbeten. Möjligheten till leverans med blåsbil blev därför en värdefull lösning på de logistiska utmaningarna.

– Slangen hanterades från början av två man, men eftersom vi på flera ställen var tvungna att blåsa materialet uppåt utan någon avgränsning till hjälp blev vi tvungna att ta in ytterligare en eller två personer. Vi fick in en bra teknik där vi först blåste ut ett lager, sedan vek fiberduken över detta och därefter blåste ut ytterligare ett lager ovanpå för att spärra materialet, säger Tom.

Lättklinkern packades med en liten plattvibrator innan konstruktionen slutligen testades genom att köra en hjullastare över lagret med lättklinker för att se om det skulle klara vikten.

– Så här i efterhand fanns det aldrig någon tvekan om lämpligheten hos Leca lättklinker. Det dök visserligen upp en rad utmaningar längs vägen, men inte med det här materialet, avslutar Tom.

FAKTA


Kund
Ålborgs kommun

Entreprenör
NCC Danmark A/S

Mark- och trädgårdsanläggare
OKNygaard A/S

Leca-produkt
Leca Infra 10/20

Kontakta oss med dina frågor

Please register your details first