Baltic Sea Science Center | Stockholm

framsida_baltic_sea_science_center

I samband med byggnationen av nya Baltic Sea Science Center på Skansen i Stockholm sponsrade Leca med lättfyllnadsmaterial till projektet.

Ett kunskapscentrum för Östersjön

Nya Baltic Sea Science Center är tänkt att fungera som ett kunskapscentrum för Östersjön med utställningar, akvarier, lektionssalar, laboratorium och utställningsytor. Det är Skansen och BalticSea2020 som har gått ihop i ett samarbete för att förbättra möjligheterna för Östersjön att kunna bli ett livskraftigt hav i framtiden. Med Baltic Sea Science Center får besökarna en inblick i hur Östersjön mår under ytan - och vad vi alla kan göra åt det.
 

Leca sponsrar med Leca® Lättklinker

Leca ett av flera Saint-Gobain-företag som varit med och sponsrat material till projektet, och för Lecas fall innebär det att vi levererat vårt lättfyllnadsmaterial Leca Lättklinker som används som återfyllnad mellan bergväggen och byggnaden. Utöver att materialet används för att återfylla så isolerar det också delar av konstruktionen. Lecakulorna utgör även en undergrund till en betongplatta för en del av det nya museet. 

Leveransen av material startade under hösten 2017 och fortsatte sedan under flera omgångar. Allt som allt levererades ungefär 700 kubik Leca Lättklinker som blåstes ut med hjälp av en av våra blåsbilar.

Centret invigdes våren 2019.

FAKTA


Objekt
Baltic Sea Science Center, Skansen

Ort
Stockholm
 

Entreprenör
SH Bygg

Leca-produkt
700 kubikmeter Leca Lättklinker

Kontakta oss med dina frågor

Please register your details first