Fyllning med Leca® lättklinker ger flexibelt tak | Helsingfors

helsingfors_radhus_grönt_tak

Skanska har byggt Verkkosaaren Wanda på uppdrag av SATO. Projektet som ligger på Nätholmen (Verkkosaari) i Helsingfors stod klart 2020. I projektet ingår dels flerbostadshus med en tegelfasad, dels en lägre del med två- och trevåningsradhus med gröna tak.
 

Charmiga radhus

Verkkosaaren Wanda kommer att få 63 bostadsrätter, med allt från kompakta studiolägenheter till rymliga hem för familjer. Högst upp ligger en gemensam bastu och föreningslokal, och i gatuplanet finns två affärslokaler. På området finns en trivsam innergård för de boende.

Sett till arkitekturen kommer Verkkosaaren Wanda att passa in perfekt i miljön, ett gammalt historiskt industriområde. Radhusen har fått en distinkt utformning med breda fönster och tegelbeklädda entréer. Och varje hem har en trivsam uteplats, avskild av en tegelmur mot närmaste grannarna.  För utformningen står arkitektbyrån Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy, med Tapani Lehtinen som ansvarig arkitekt. I området på Nätholmen har man använt lösningar för att spara energi och förbättra levnadskomforten. Redan från början lade man stor vikt vid att minimera nybyggets klimatpåverkan, genom att välja utsläppssnåla byggmaterial.
 

Mångsidigt grönt tak

Radhusens gröna tak kommer i hög grad bidra till att minska fastighetens klimatpåverkan. Vegetationen binder inte bara koldioxid. Den hjälper också till att göra fastigheten mer energieffektiv genom att minska behovet av temperaturreglering.  Gröna tak är visserligen vackra att se på. Men i tätbebyggda stadsmiljöer fyller de också en viktig funktion för dagvattenhanteringen. De dämpar dessutom buller och renar stadsluften. Antalet gröna tak i tätbebyggda stadsmiljöer kommer att öka i Finland.


Fyllning med Leca® lättklinker på funktionellt tak

Taket med Leca lättklinker är en traditionell lösning för sluttande tak som används vid byggen av lägenhetskomplex i Finland. Det finns en mängd positiva erfarenheter och fallstudier de senaste 60 åren när det gäller tak med Leca lättklinker. Positiva egenskaper som nämns återkommande är materialets långa livslängd och hållbarhet, och att man slipper tänka på underhållsbehov i det tuffa nordiska klimatet. Leca lättklinker gör det dessutom lätt att installera ventilationskanaler och annan HVAC-utrustning i isoleringsskiktet. 

 

Enkel och snabb installation

Verkkosaaren Wandas gröna tak ligger på en bädd fyllning med Leca lättklinker. Installationsarbetet utfördes av AL-Kator, vars platschef Kimmo Suvanto berättar att företaget de senaste två åren utfört tio liknande uppdrag i Kalasatamaområdet, de flesta med Leca-produkter.

Enligt honom går det både snabbt och lätt att installera ett tak med Leca lättklinker.

– Det tar två dagar. Första dagen sprider vi ut lättklinkern och dag två gjuter vi och löser fuktskyddet. Installationen sker smidigt och enligt plan. I det här projektet använde vi oss av Leca lättklinker, säger Kimmo Suvanto 

Hans erfarenheter av tak med lättklinker är att de har god ventilation och dessutom bibehåller sina goda värmeisolerande egenskaper över tid.

FAKTA


Plats 
Nätholmen (Verkkosaari), Helsingfors

Byggherre
SATO

Huvudprojektering och arkitektur
Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

Huvudentreprenör
Skanska

Takentreprenör
AL-Katot Oy

Leca-produkt
Leca lättklinker
 

--

Text
Dakota Lavento

Bilder
Kasper Garam / Markkinointiviestintätoimisto Kuulu Oy

Illustration
Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

Kontakta oss med dina frågor

Please register your details first