Kompensationsgrund med Leca lättklinker | Nya Hovåsmotet

kompensationsgrundläggning_väg_158

För att minska belastningen på underlaget i samband med att nya Hovåsmotet anlades valde entreprenören att utföra en kompensationsgrundläggning med Leca® lättklinker.

Kompensationsgrund för nya på- och avfartsramper

Eftersom området byggts ut för att rymma fler bostäder och verksamheter ökar också belastningen på väg 158. Vägen, som redan idag är en hårt trafikerad sträcka, var därför i behov av att byggas ut. Genom att speciellt lägga kraft på att öka framkomligheten för kollektivtrafiken vill Göteborg stad också bidra till ett mer hållbart resande.

Entreprenören i projektet, NCC Anläggning, påbörjade byggfasen våren 2020. Uppdraget bestod av att dels bygga ett nytt busskörfält och dels av att anlägga en ny på- och avfart vid det som kallas Hovåsmotet på väg 158. Leca lättklinker användes som lättfyllnad i dessa på- och avfartsramper och levererades genom tipplossning i flera omgångar. Totalt levererades 6000 kubikmeter med lättklinker till projektet.
 

Låg vikt minskar belastningen på underlaget

Problem med stabiliteten är vanligt förekommande i områden där grundförhållandena är svåra. En problematik som kan lösas genom att utföra en kompensationsgrundläggning med Leca lättklinker. Med detta menas att man först schaktar bort tunga massor i marken för att sedan ersätta dem med lätta massor. Då kan man belasta den lätta fyllningen ytterligare tills dess att den nya belastningen inklusive lättfyllningen motsvarar de tunga massor man först schaktade bort.

Materialets lätta vikt gör att belastningen minskas på underlaget – och kan därmed hålla tillräcklig stabilitet. Faktiskt är det som så att Leca lättklinker har en dimensionerad volymvikt som endast är 25 % av traditionellt friktionsmaterial. Dessutom påverkas inte materialet av yttre påverkan i någon vidare bemärkelse och kan enkelt återanvändas. Även om det legat i marken under många år.
 

Vidare läsning om kompensationsgrundläggning

Mer om kompensationsgrundläggning kan du läsa i vår projekteringsanvisning för Leca lättklinker. Där hittar du relevanta produktegenskaper, utförande, beräkningsexempel och principskiss. Klicka här för att komma till våra dokument, och tveka inte på att höra av dig till vår support om du har frågor kring något av detta.

FAKTA


Objekt
Väg 158, Hovåsmotet

När
2020

Entreprenör
NCC Anläggning

Produkt
6000 m³ Leca Infra 10/20

Kontakta oss med dina frågor

Please register your details first