Järnvägstunnel | Hallandsåsen

hallandsåsen_tunnel

Hallandsåstunneln är en järnvägstunnel som byggdes för att förbättra kapaciteten och hastigheten för tågtrafiken mellan Helsingborg och Göteborg. Berget i Hallandsåsen är inte enkelt att borra igenom och skapa ett runt hål. Stora mängder lösa stenar och block rasar ner ifrån tunneltaket och skapar en ”översektion” på upp till 6 meter. Tunneln byggs upp med prefabricerade betongelement som monteras ihop allt eftersom linjen drivs framåt. Utrymmet mellan betongtunnel och berg återfylls för att säkerställa att inte mer löst material faller ner.

Lättklinker till järnvägstunnel

Ur logistisk synpunkt kan Leca® lättklinker med fördel användas som utfyllnadsmaterial i denna typ av projekt som är en järnvägstunnel. Med hjälp av slangar och i bilen inbyggd kompressor, blåstes lättklinker upp i ”översektionen” och fyllde helt upp utrymmet. Utöver hanteringen så svarade också Leca lättklinker mot de höga miljökrav och krav på kemiska egenskaper (urlakning) som ställdes i projektet.

Blåslossning till utrymme mellan berg och tunnelelement

Det går att blåsa lättklinker upp till ca 100 meter, lite beroende på höjdskillnader och åtkomlighet. Normal kapacitet är en kubik per minut men avtar med den vertikala längden på blåsslangen. Materialet levererades till projektet 2014 och trafikstart för Hallandsåstunneln var december 2015. Blåslossningen i utrymmet mellan berg och tunnelelement gick enligt förväntan, viktigt är att notera att det verkligen blev helt utfyllt i detta utrymme.

Leca lättklinker har tillverkats i Sverige i över 50 år och används i bygg, anläggning och vattenhantering. Materialet är väl utprovat och innehåller inga för naturen skadliga ämnen. Eftersom det är ett keramiskt inert material, kan det dessutom ligga i sin applikation i årtionden utan att förändras kemiskt. Detta gör att Leca lättklinker är ett lättfyllnadsmaterial som enkelt kan återbrukas. För att läsa mer om vårt koncept för återköp och återbruk av Leca lättklinker kan du klicka dig vidare här.

FAKTA


Projekt
Hallandsåsen, järnvägstunnel

Var
Halland/Skåne

År
2014

Entreprenör och designer
Skanska Vinci HB

Ägare/byggare
Trafikverket/Banverket

Leca-produkt
4000 kubikmeter Leca® lättklinker

Kontakta oss med dina frågor

Please register your details first