Kajkonstruktion med cementbunden lättklinker | Stenpiren

stenpiren_göta_älv

Skeppsbron hade länge varit ett centralt område i Göteborg som stått outnyttjat. Ett av de första stegen kommunen tagit mot att bebygga området för att skapa en mötesplats med liv och rörelse var att anlägga knutpunkten Stenpiren Resecentrum.

Ökänd lera under stadens nya knutpunkt 

Stenpiren på Skeppsbrokajen utgör en ny knutpunkt där färja, buss och spårväg möts och binder samman staden med vattnet kring området och innebar bland annat att en helt ny sträcka för spårvagn som förkortade restiden mellan Brunnsparken och Järntorget

Området är placerat precis vid älven, vilket innebar flera geotekniska utmaningar som också påverkas av den välkända göteborgsleran. Under delar av den nya kajen behövdes en speciallösning för att kunna bygga på underlaget. Sweco, som var designer i projektet, valde att rita in en lösning med cementbunden lättklinkerfyllning.
 

Cementbunden lättklinker ger stabil och lagom tung fyllning

Cementbunden Leca® lättklinker ger en lätt och stabil fyllning som dessutom är lagom tung för att undvika problem med upplyft vid höga vattennivåer.

De dränerande egenskaperna gör också att Leca lättklinker ofta används i kajkonstruktioner bakom en spont, då vattennivån bakom sponten snabbt anpassar sig vid tidvatten och man därmed undviker skillnader i tryck mellan spontens in- och utsida. Läs mer om applikationen här


Snabb utläggning

Leca lättklinker kan, med hjälp av slangar och i bilen inbyggd kompressor, blåsas ut på arbetsplatsen. Samtidigt blandas en ”slurry” i en specialbyggd station. Denna ”slurry” pumpas ut i en 2” slang till ett blandarmunstycke där lättklinker och slurry mixas. Detta munstycke hålls med fördel av en mindre grävmaskin som enkelt fördelar den färdigblandade fyllningen. Den cementbundna lättklinkerfyllningen packas därefter med en markvibrator.

Det färdigblandade och utlagda materialet påminner på många sätt om om ett Leca Murblock. Styrkan kan uppnå en tryckhållfasthet på 1-2 MPa och densiteten ca 600 kg/m³. Normal kapacitet är cirka en kubikmeter per minut men där tid för växelflaksbyte och slangdragning givetvis tillkommer.

Slutresultatet blir en stabil platta som håller för många många år framöver.

Foto: Jonas Jacobsson och Leca Sverige

FAKTA


Objekt
Stenpiren på Skeppsbron, Göteborg
 

När
2015
 

Entreprenör
Skanska
 

Designer
Sweco
 

Beställare
Göteborg stad
 

Produkt
2500 m³ Leca Lättklinker

Kontakta oss med dina frågor

Please register your details first