Leverans med blås till ny stadsdel | Köpenhamn

kanalvej

Byggnaderna i Kanalvejområdet – en ny stadsdel med bostäder, företag och handel – fick en bra grund att stå på, inte minst tack vare möjligheten att få leverans med blås direkt.

Dränering och lättfyllnad

I centrala Lyngby strax utanför Köpenhamn uppförs just nu en ny stadsdel med bostäder, företag och handel. Under projektet har Leca lättklinker levererats med Lecas innovativa blåsbil, dels för dräneringen av källarplan, och dels som lätt fyllnadsmaterial ovanpå ett underjordiskt parkeringsgarage. En fördel med leverans via blåsbil vid byggprojekt där Leca lättklinker används är att materialet på ett smidigt sätt kan blåsas ut på olika nivåer.

Metoden kräver också minimalt utrymme (en stor fördel i stadsmiljöer) och inget material behöver förvaras på byggplatsen. Det behövs därför inga fordon för interna transporter, och hela förfarandet – hanteringen av slangen och spridningen av Leca lättklinker – kan skötas av två-tre personer. På så sätt kan den här leveransmetoden spara både tid, personal och pengar i ett byggprojekt.
 

3000 kubik lättklinker levererades via blåsbil

Med den här metoden kan blåsbilen parkera 30-60 meter från den plats där lättklinkern ska användas. Leca lättklinker blåses genom flexibla slangar i en hastighet på upp till en kubikmeter i minuten – ju kortare slang, desto större mängd per minut. I det här projektet användes slangar med en diameter på 20 cm, vilket gör det lätt att ta sig in i en källare. Ett hål på 30x30 cm är ofta tillräckligt.

I Lyngby användes sammanlagt 3 000 kubikmeter med Leca Infra 10/20 i två olika områden. De första leveranserna användes för dränering i byggnadernas källarplan. I en andra omgång användes lättklinkern i landskapssyfte ovanpå de underjordiska parkeringsgaragen. Materialets lätta vikt och möjligheten att blåsa ut det på plats gjorde att valet snabbt föll på Leca lättklinker.
 

Första gången

Ansvariga för utläggningen av Leca Infra 10/20 ovanpå det underjordiska parkeringsgaraget var mark- och trädgårdsanläggarna OKNygaard A/S Förmannen Klaus Nielsen berättar att det var första gången OKNygaard arbetade med Leca lättklinker.

– Jag var lite skeptisk i början eftersom jag inte visste om Leca lättklinker kunde hålla tillräckligt med vatten för de träd som planterades i materialet. Dessutom hade jag svårt att tro att ett så poröst material kunde vara tillräckligt starkt. För att säkerställa tillräcklig vattenförsörjning för träden kläddes hålen i lättklinkern med en kraftig duk på 500 gram per kvadratmeter, för att hjälpa materialet hålla kvar mer vatten.

– På grund av den extremt varma sommaren 2018 har vi inte kunnat utvärdera kvaliteten på den här lösningen fullt ut. Men andelen växter som behöver bytas ut är lägre på Kanalvej än på andra platser.
 

Enkel utläggning

Leveransen av Leca Infra 10/20 gick bra.

– Föraren kom på morgonen. Han hjälpte till att lägga ut slangen och bidrog generellt till att leveransen gick väldigt smidigt. Klaus Nielsen säger att han imponerades av hur man utan problem kunde köra en 3,5 ton tung maskin över lättklinkern och packa den. Därmed visade materialet redan på ett tidigt stadium hur starkt det är.

– För att hålla plattorna i korridorerna på plats lade vi ut fiberduk och en armeringsmatta under dem. Än så länge har vi inte kunnat se några sättningar, och det är imponerande. De ställen där vi byggt trappor består av cementstabiliserad Leca lättklinker. Den cementstabiliserade lättklinkern bereddes snabbt och enkelt i en blandare på en minilastare.

– Sammantaget var det en väldigt positiv erfarenhet att jobba med Leca lättklinker i det här projektet, avslutar Klaus Nielsen.

FAKTA


Arkitekt
Henning Larsen Architects


Konsult
Sweco Danmark


Entreprenör
KPC


Mark- och trädgårdsanläggning
OKNygaard A/S


Leca-produkt
3 000 m3 Leca Infra 10/20

Kontakta oss med dina frågor

Please register your details first