Återanvänd Leca® lättklinker till Kongahälla | Kungälv

kongahalla_packa

Den uppgrävda lättklinkern som Leca Sverige köpt tillbaka från E6:an utanför Uddevalla blev snabbt återanvänd igen. Peab hade behov av lättfyllnad till sitt projekt i Kongahälla, ett nytt område i Kungälv, där en kompensationsgrundläggning skulle utföras.

Produkt med låga koldioxidutsläpp

Leca Infra Eco, som består av 100 % återanvänd Leca® lättklinker. En produkt med ett mycket lågt CO2 värde vilket framgår i produktens EPD. Lättklinker som återköps och hämtas tillbaka från en gammal applikation testas alltid. Bland annat så att densiteten på materialet kan säkerställas och en DoP kan upprättas och lämnas ut vid leverans till den nya applikationen.
 

Återanvänd lika bra som nyproducerad lättklinker

Området Kongahälla är ett nytt stort område i Kungälv där bostäder, köpcentrum och andra lokaler samsas. Ambitionen som kommunen har är att Kongahälla ska bli ett område där det är enkelt att leva ett hållbart och miljöriktigt stadsliv.

Det nästan 20 år gamla lättfyllnadsmaterialet levererades med tipp till kompensationsgrundläggnigen. Lastkompensationen behövde utföras vid sidan om den nya huskroppen, där gång- och cykelbana går. Lättklinkern tippades enkelt ut och därefter kunde fördelning och packning av fyllningen genomföras med en mindre bandgrävare. Även om materialet använts i en tidigare applikation upplevde de som arbetade på plats ingen skillnad mot helt nyproducerat material.
 

Beprövad lösning för dålig mark

En kompensationsgrund med lättklinker är en lösning med lång historik på marknaden. Precis som i detta specifika projekt så är ofta orsaken att marken man har till förfogande har dålig bärförmåga, men att man ändå vill placera en konstruktion där. Genom att byta ut exempelvis jord mot Leca lättklinker kompenserar man för den extra belastningen i det sättningskänsliga området. En lätt lösning som är enkelt att utföra och löser flera problem samtidigt.

Lättklinkern från motorvägen utanför Uddevalla har nu fått återvända till marken igen, men det finns ingenting som säger att detta måste vara ändhållplatsen för dessa lecakulor.

Intresserad av att veta mer om vårt återbruksprogram Leca Tur & Retur? Tveka inte på att kontakta oss på Leca Sverige.

FAKTA


Var
Kongahälla i Kungälv

År
2021

Entreprenör
PEAB

Leca-produkt
Leca® Infra Eco - återanvänd Leca® lättklinker

Kontakta oss med dina frågor

Please register your details first