Lättfyllnad i trafikområden | Esbo

parkering_utläggning_lättklinker_geotextil

De omfattande lättfyllnadskonstruktionerna i utomhusområdena runt det nya köpcentret Bredis Laajalahti i Esbo utfördes med Leca® lättklinker.

Utmanande markförhållanden krävde lättfyllnad

Bredis Laajalahti köpcentrum ligger nära Ikeas varuhus i Esbo, precis där gatorna Sinimäentie och Turveradantie korsar varandra. Projektentreprenören Lehto Tilat Oy har utfört arbetet på uppdrag av fastighetsinvesteraren Nordic Real Estate Partners (NREP).

I den första etappen av projektet uppförde man tre kommersiella fastigheter med en yta på sammanlagt 15 000 kvadratmeter i området. De första butikerna invigdes strax före jul 2018 och resterande öppnades våren 2019. Planer finns redan på att utöka antalet butiker i området i framtiden. 

Enligt Jarno Tuominen, projektledare med ansvar för markarbetet, innebar markförhållandena på platsen svåra utmaningar.

– Marken var dålig eftersom den var sank, säger han.
 

20 000 kubik lättfyllnad

Lättfyllnad levererades till ett 20 000 kvadratmeter stort markområde i anslutning till köpcentret. Servicevägar och lastningsområden anlades, och området mellan byggnaderna försågs med över 300 parkeringsplatser. Markarbetena inleddes vintern 2017. Leveranserna av Leca lättklinker för lättfyllnad i trafikområdet runt Bredis Laajalahti började utföras i maj 2018 och fortsatte fram till hösten.

– Totalt levererade vi 20 000 kubikmeter Leca lättklinker från vår fabrik i Kuusankoski, för användning som lättfyllnad och frostisolering, säger Marko Jelonen, regional säljchef för INFRA-lösningar på Leca Finland.


Leca® lättklinker lades direkt i konstruktionen

På området krävdes en betydande mängd Leca Lättklinker. Materialet levererades löpande och lades direkt i konstruktionerna, vilket innebar att det inte behövde lagras på plats. 

– Vi kunde förbereda projektet i förväg, kommenterar Jarno Tuominen.

Arbetet med lättfyllnad och frostisolering fortsatte under sommaren och hösten. Lagret med lättklinker var mellan 600 och 1200 mm tjockt och ovanpå detta lade man därefter bärlager och asfalt. Projektet stod klart i december 2018.

Enligt Jarno Tuominen var Leca Lättklinker som lättfyllnadsmaterial den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för det här projektet.

– I ett område av den här storleken hade det inte varit kostnadseffektivt att använda sig av en pålningslösning, betonar han.

FAKTA


Projekt
Bredis Laajalahti köpcentrum

Ort
Esbo, Finland

När
2018

Byggherre
NREP

Entreprenör
Lehto Tilat Oy

Leca-produkt 
Leca lättklinker

Kontakta oss med dina frågor

Please register your details first