Lättklinker lägger grunden för nya bostadskvarter | Kvarnholmen, Stockholm

sillkajen_motfyllnad_blåsslang

Motfyllnad till bostadskvarter med industriell touch

Alldeles intill Stockholms inlopp byggs ett nytt bostadsområde på halvön Kvarnholmen. Det är bostadsutvecklaren JM som är med och bygger fyra bostadskvarter som kommer att stå färdigt innan 2025. Kvarnholmen är ett område med historia, och i de nya bostadskvarteren kommer gammalt mötas med nytt med en industriell touch. Det första kvarteret, Sillkajens Platå har inflyttning redan i slutet av 2022.
 

Nyttjar lättklinkers isolerande och dränerande egenskaper

I stora delar av det nya bostadsområdet finns det kubik efter kubik med Leca® lättklinker. Det finns flera anledningar till att man valde lättklinker. Dels är det möjligt att få installerat stora mängder med lättfyllnad snabbt. Och dels att materialet både isolerar och ger god dränering för huskropparna. Primärt finns lättklinker installerat från strandlinjen och i bergskärningen runt det som går under namnet Kvarnholmen Södra (de olika kvarteren finns utritade i bild).

Att motfylla eller återfylla mot huskropp är en av de mest vanliga applikationerna som lättklinker brukas till i Sverige, och det finns en lång och beprövad erfarenhet av lösningen. Lättklinker har faktiskt använts inom bygg och infrastruktur så långt tillbaka som 1958.
 

God planering gav smidig och enkel leverans

Inför leveranser till de olika etapperna genomfördes platsbesök tillsammans med projektets markentreprenör, JM Entreprenad. Detta för att gemensamt kunna planera för olika moment så som exempelvis slangdragning och uppställningsplats för leveransbil.

På grund av arbetsplatsen läge lämpade sig leverans med blåslossning bäst istället för tippning. En leveransmetod unik för Leca lättklinker på så vis att det trots blåslossning fortfarande går att leverera stora mängder material snabbt. Leverans av material kunde genom god planering och bra kommunikation löpa på smidigt för alla inblandade parter i samtliga etapper.

Totalt levererades cirka 5300 kubikmeter med lättklinker till hela projektet under 2021. Under 2022 kommer ytterligare tusentals med kubikmeter av lättklinker att levereras.

FAKTA


Projekt
Bostäder, Sillkajen/Kvarnholmen, motfyllnad

År
2021-2022

Var
Nacka, Kvarnholmen

Utvecklare
JM

Markentreprenör
JM Entreprenad

Leca-produkt
Leca Infra 10/20

Kontakta oss med dina frågor

Please register your details first