West Side Solna är omringat av Leca Lättklinker | Stockholm

west_side_solna_innergård

Där Solna och Sundbyberg möts växer det nya kvarteret West Side Solna fram. Runt hela byggnaden behövde man återfylla volymen mellan spont och husvägg både för att isolera och dränera konstruktionen. Valet föll på Leca Lättklinker, då materialet fyller båda dessa funktioner samtidigt som det är mycket lätt att installera med hjälp av vår blåslossningsteknik.

De 252 lägenheterna ska stå klara slutet av 2019 och de boende kommer bland annat att få en gemensam pool på innergården och en terrass på taket. Byggnaden får sex till åtta våningar och kommer att vara som högst mot de breda huvudgatorna och lägre mot de smalare lokalgatorna.
 

Inga isolering- eller dräneringsskivor behövdes

Runt byggnaden behövde man återfylla och valde att använda Leca Lättklinker där en av de främsta orsakerna till det är den enkla hanteringen. Att man valde Leca Lättklinker var också ekonomiskt fördelaktigt. Eftersom man valde att fylla med Leca Lättklinker som har isolerande egenskaper mellan spont och husvägg behövde man dessutom inte använda några isolerings- eller dräneringsskivor.

Man kunde därmed undvika den kostnaden och även få ett snabbare utförande. Lättklinkern applicerades direkt mot betongen, som sedan innan tätats i fogarna mellan de prefabricerade elementen.
 

Effektiv logistik

Allt som allt handlar det om 2800 kubikmeter med återfyllnadsmaterial som har levererats till projektet och den valda leveransmetoden var blåslossning. Vid den här typen av projekt som är mitt inne i städerna är det ofta annars svårt att komma åt då det ofta är trångt.  Genom att man hade möjlighet att blåsa ut materialet på plats direkt kunde leverans och installation flyta på smidigt.

FAKTA


Projekt
West Side Solna, bostadskvarter
 

Bostadsutvecklare
SSM AB
 

Underentreprenör
JV AB
 

Leca-produkt
Leca Infra 10/20

Kontakta oss med dina frågor

Please register your details first