Ny cykelväg med PermaWeb | Danmark

permaweb_blåslossning

Ny lösning med PermaWeb

I samarbete med Mattle ApS erbjuder Leca en ny, enkel och kraftfull lösning för bil- och cykelvägar. Kombinationen av kubformade PermaWeb och Leca® lättklinker ger en superlätt men ändå robust konstruktion som går betydligt snabbare att bygga än en traditionell cykelvägskonstruktion.

Norr om Köpenhamn har man byggt en tvåvägscykelbana för att öka säkerheten för cyklister. Geotekniska studier pekade ut flera ställen med upp till 11 meter mjuk jord innan man nådde ner till fast mark. Här kunde man inte välja en traditionell lösning utan var tvungen tänka utanför boxen.

Odsherreds kommun hade redan goda erfarenheter av Leca® lättklinker från en närbelägen cirkulationsplats som konstruerades med en bas av Leca lättklinker för mer än 25 år sedan. Eftersom man haft få problem med sprickor i asfalten på grund av sättningar så var kommunen positiv till att använda en Leca-lösning även denna gång.
 

Ingen bortforsling av material

I ett typiskt område med mjuk jord kan entreprenörer med traditionell teknik behöva gräva bort 5-6 meter jord för att undvika senare sättningsskador. I det här fallet kunde man inte gräva bort och byta ut material. Området är en gammal fjordarm som är känt för sina komplexa markförhållanden. Odsherreds kommun valde en lösning med PermaWeb och Leca lättklinker där man endast behövde ta bort 10 cm av toppjorden.

– Vi tog bara bort det organiska materialet – växtmaterialet på ytan. Sen lade vi ut en specialdesignad PermaWeb på en extra kraftig geotextil (Geolon Hmi-5) och fyllde hålrummen med Leca lättklinker. I PermaWeb:en fördelas vikt och axeltryck i en plattformation som samtidigt är genomsläpplig och leder bort regnvatten effektivt, säger Christian Mattle.
 

Blåslossning gjorde det enkelt

Leca lättklinker levererades med blåsbil och entreprenören kunde helt enkelt blåsa ned materialet direkt i PermaWeb:ens många hålrum. Efter utläggning packades materialet med en plattvibrator tills djupet var 20 cm. Slutligen placerades geotextilen över lättklinkerlagret.

Ovanpå PermaWeb och lättklinkern lade man ett lager stabilt grus. Det skulle dels skydda mot den varma asfalten, dels säkerställa att konstruktionen tålde tyngre fordon som asfaltsläggaren och alla de lantbruksmaskin som kommer att korsa cykelvägen. Totalt höjdes cykelvägen ca 20 cm över marknivån. Det borttagna materialet kunde användas i rabatter längs sidorna, så man slapp forsla bort jorden.

Lösningen med PermaWeb och Leca lättklinker passar särskilt bra för konstruktioner i områden med mjuk undergrund.
 

Vad är PermaWeb?

PermaWeb är en GeoWeb som jämnt fördelar jordtryck ovanifrån och sprider det vågrätt. På så sätt kan man minska vikten av bärlagret med 50 % beroende på tillämpning och underliggande markförhållanden. Panelerna är enkla att hantera. De dras ut så att cellerna öppnas, ungefär som i en bikupa, och fylls med Leca lättklinker. När cellerna är fyllda är de lastbärande. Det finns ca 30 % hålrum mellan lättklinkerfyllningen med PermaWeb som med fördel kan användas i LAR-lösningar.

FAKTA


Kund
Odsherreds kommun


Kundrådgivare
Luccon A/S


Entreprenör
Entreprenør Thomas Olsen ApS


Leca-produkt
1400 kubikmeter Leca® lättklinker 10/20
 

Kontakta oss med dina frågor

Please register your details first