Leca® lättklinker till utbyggnad av spårväg | Edinburgh

edinburgh_sfn_leca

Över 11 000 kubikmeter med Leca® lättklinker har specificerats för utbyggnaden av Edinburghs befintliga spårvägsnät, som har utarbetats av huvudentreprenören Sacyr Farrans Neopul (SFN) på uppdrag av Edinburghs stadsfullmäktige. Projektet ska vara klart 2023.

Mot ett koldioxidneutralt Edinburgh

Syftet med spårvägsutbyggnaden är att skapa en hållbar lösning för ren, grön och tillgänglig kollektivtrafik som kraftigt minskar påverkan på luftkvaliteten genom att minska trafikstockningarna. Det är ett steg mot ett framtida koldioxidneutralt Edinburgh. Dessutom förväntas det ge betydande sociala och ekonomiska fördelar för närområdet och för Edinburgh som helhet.

Till det här projektet valdes Leca lättklinker som lättviktslösning för att få ett robust underlag för spårbädden mellan två befintliga stödmurar. Utan att utsätta mark och intilliggande stödmurar för onödigt högt tryck når den upp till fyra meter över variabla markförhållanden, däribland lös sand och mjuk lera.

Tack vare Leca lättklinker har projektet kunnat gå framåt samtidigt som man kunnat bevara befintliga strukturer som tidigare byggts av andra och minimera markförstärkningen.
 

Leca® lättklinker tillför markarbetet viktiga egenskaper 

Projektet baseras på ett tidigare spårvägsprojekt i Murrayfield där Leca Lättklinker framgångsrikt använts för att ge ett lättviktigt underlag. De specifika packningsgraderna hos Leca Lättklinker och minskningen av lagertrycket vid basen var avgörande för den specificerade materialegenskapen. Konstruktionen krävde att en fyllnad av typ 1 lades ovanpå Leca Lättklinker.

11 000 kubikmeter av Leca lättklinker levererades med fartyg direkt till hamnen i Leith i Edinburgh, vilket bidrog till att minimera koldioxidavtrycket från leveransen och minskade antalet lastbilar som behövdes för transport till projektplatsen i Edinburgh.
 

Positiv feedback från entreprenörerna

Sacyr Farrans Neopul, Neil Fullerton, byggledare, säger: 

– Tidigare samarbeten och projekt gjorde det till en klar fördel att samarbeta med Leca UK igen när vi väl insåg utmaningarna med markarbetet i det här projektet. Det var helt avgörande att de befintliga stödmurarna kunde användas och att markförstärkningen kunde minimeras för att anlägga det här spårområdet utan att utsätta murarna för onödigt högt tryck. Det var också helt avgörande att nyckelprodukten levererades enligt programmet för SFN eftersom arbetena utfördes på en kritisk sträcka. Leveransen genomfördes sedan effektivt och i tid med fartyg till kajen bara några meter från arbetsplatsen.
 

Minskade koldioxidutsläpp med Leca lättklinker

Leca UK Technical Sales Manager, Robert Branford, säger: 

– Vi är glada att ha anlitats för den här utbyggnaden av Edinburghs spårväg och få samarbeta med teamet från entreprenörerna Sacyr Farrans Neopuls Construction. Det är kul att se hur Leca Lättklinkers unika egenskaper varit en avgörande faktor för konstruktörerna när de planerade det här viktiga projektet.

– Vi har samarbetat med Farrans Construction i flera geotekniska projekt förut, bland annat i bro-, motorvägs- och järnvägsbyggen. Det är roligt att Leca lättklinker än en gång ses som en lösning vid markarbeten och att få ha jobbat tillsammans med ett så fantastiskt team i det här projektet. Att målet med projektet dessutom är att minska koldioxidutsläppen i stadskärnan är något som vi som Saint-Gobain-företag verkligen värdesätter när det gäller en hållbar framtid. Vi hoppas att edinburgarna kommer att ha glädje av den här historiska utbyggnaden i många år framåt och att de hållbara fördelarna tillvaratas för framtiden.

FAKTA


Ort
Edinburgh, Skottland

Leveransmetod
Walking floor

Huvudentreprenör
Sacyr Farrans Neopul (SFN) på uppdrag av Edinburghs stadsfullmäktige

Leca-produkt
Leca Infra 10/20
11 000 kubikmeter

Kontakta oss med dina frågor

Please register your details first