Takträdgård Bjørvika | Oslo

grönt_tak_oslo

De gröna taken och takträdgårdarna bidrar till att staden blir grönare, även när det byggs tätt och högt. Det är inte bara en vacker syn, ett grönt tak och en takträdgård kan också fylla viktiga funktioner när det kommer till att hantera dagvatten. Just hantering av dagvatten är en allt större utmaning för många städer runt om i Europa. Lösningen på det problemet kan vara just små bruna lerkulor. 

En praktiskt lösning

– Det är mycket praktiskt för oss att använda Leca lättklinker på taket. Dess låga vikt gör materialet lätt att arbeta med och ger en god grund för grödor och växter, säger Josteinn Sundby, trädgårdsarkitekt på Vital Vekst AS, ett norskt företag som specialiserat sig på att konstruera gröna tak på flerbostadshus. 

Metoden är vanlig på andra håll i Europa och har under senare år blivit vanligare även i Norge. I Bjørvika, en ny och modern stadsdel i Oslo, har myndigheterna fattat beslut om att hälften av alla tak ska vara gröna.
 

Fördröjning av vatten

Den främsta anledningen till att gröna tak används på nya byggnader är att konstruktionen ofta stör och förstör områdets naturliga dränering. För att åtgärda detta problem används gröna tak för dränering, vattenlagring och vattenfördröjning. Vattnet hålls kvar, vilket förhindrar att dräneringssystemen blir överbelastade. Detta förhindrar skador och översvämningar på marknivå.

Exempel från Sverige är den gröna takträdgård som anlades på köpcentret Emporias tak i Malmö.
 

Vidare läsning om gröna tak med Leca® lättklinker

Är du intresserad av mer detaljerad information om gröna tak med lättklinker? Då vill vi tipsa dig om att läsa vidare på vår webbplats. Här hittar du bland annat vår kalkylator för gröna tak som du gärna får testa. Vi har också ett kapitel om dagvattenhantering, magasinering och gröna tak i vår projekteringsanvisning.

FAKTA


Objekt
Takträdgård på hustak

Plats
Oslo, stadsdelen Bjørvika

Designer
Vital Vekst AS

Produkt
Leca lättklinker 10/20 och 4/12

Kontakta oss med dina frågor

Please register your details first