Takträdgård Bjørvika | Oslo

grönt_tak_oslo

De gröna taken och takträdgårdarna bidrar till att staden blir grönare, även när det byggs tätt och högt.

En praktiskt lösning

– Det är mycket praktiskt för oss att använda Leca på taket. Dess låga vikt gör materialet lätt att arbeta med och ger en god grund för grödor och växter, säger Josteinn Sundby, trädgårdsarkitekt på Vital Vekst AS, ett norskt företag som specialiserat sig på att konstruera gröna tak på flerbostadshus. 

Metoden är vanlig på andra håll i Europa och har under senare år blivit vanligare även i Norge. I Bjørvika, en ny och modern stadsdel i Oslo, har myndigheterna fattat beslut om att hälften av alla tak ska vara gröna.

Fördröjning av vatten
Den främsta anledningen till att gröna tak används på nya byggnader är att konstruktionen ofta stör och förstör områdets naturliga dränering. För att åtgärda detta problem används gröna tak för dränering, vattenlagring och vattenfördröjning. Vattnet hålls kvar, vilket förhindrar att dräneringssystemen blir överbelastade. Detta förhindrar skador och översvämningar på marknivå.

FAKTA


Objekt
Takträdgård på hustak

Plats
Oslo, stadsdelen Bjørvika

Designer
Vital Vekst AS

Produkt
Leca 10/20 och 4/12

Kontakta oss med dina frågor

Please register your details first