Tjälisolering med Leca Lättklinker | Gjettum

gjettum

På Kolsåsbanen i Norge är det Leca Lättklinker som ser till att banan inte fryser.

En stor mängd lös Leca Lättklinker har använts på Kolsåsbanen, bara vid Gjettum station gick det åt 7000 kubikmeter material. Sträckan öppnades först 1930 men stängdes 2006 efter många års slitage. På grund av bristande underhåll hade tågsträckan blivit helt utsliten och det var inte längre säkert att trafikera de gamla spåren. 

– Allt har behövt göras om. Alla massor har bytts ut och hela spårkroppen byggs upp från grunden, säger Jan Harangen, chef för HAB Construction AS. 

I samband med upprustningen av spåret beslutades det att bygga om banan enligt gällande standard för ny järnväg.

Frostsäkring

Stora delar av den 15 km långa sträckan har utfördes genom bankuppbyggnad med Leca Lättklinker. 

Materialet användes först och främst för att skydda sträckan från frost och tjäle. Först läggs lättklinkern ut som ett stabiliserande lager och ovanpå påförs en överbyggnad med ballast. 

– När man vet hur det ska göras är Leca Lättklinker en mycket bra lösning. Det är lättare att lägga ut och tål mer än alternativa lösningar, säger han.
 
Förutom isoleringsförmågan har materialet också en annan viktig egenskap, och det är dess goda resultat när det gäller deformation och nedkrossning.  Leca Lättklinker provas med 2 000 000 lastcykler (120 kPa) och uppvisar en deformation på mindre än 1 %.

FAKTA


Projekt
Kolsåsbanen, Gjettum

Entreprenör
HAB Construction AS

Byggherre
Sporveien AS

Färdigställt
2006

Kontakta oss med dina frågor

Please register your details first