Väg 2029 på sättningsbenägen mark | Öresjö

väg_2029

Sättningsbenägen mark

Vägar på torv är vanligt förekommande – och så även problemet med sättningar. Gamla konstruktionsmetoder med bland annat rustbäddar har använts med bra resultat på mossar. Men renoveringar eller nya asfaltslager tillsammans med tyngre trafik orsakar till slut mer och mer allvarliga skador med tiden. En lokal väg hade utsatts för sättningar som passerade genom ett område med underliggande torv. För att reparera delar av vägen och för att undvika ytterligare problem med sättningar så grävdes hela vägbanken upp och ersattes med lättviktsmaterial.
 

Reducerar effektivt sättningar och spänningar

Leca® lättklinker är ett lättviktsmaterial som är lätt nog att reducera sättningar och spänningar i den underliggande leran, men som samtidigt är tungt nog att inte orsaka problem med upplyft i samband med översvämningar. Med enkel och snabb installation erbjuder Leca lättklinker en ekonomiskt och tidseffektiv lösning.

Själva installationen gick också snabbt och man noterade inga problem. Dräneringen och de höga externa porositetsegenskaperna i Leca lättklinker förenklade även under utförandet med fritt vatten vid utgrävningsplatsen. Det fanns inget behov av att behålla schakten helt torr eller att gå ut med for arbetsfordon på den extremt mjuka torven. Den befintliga vägen kunde användas för åtkomst under rekonstruktionen.

FAKTA


Ort
Öresjö, Sverige

År
2008

Entreprenör
Svevia

Designer
Vectura

Ägare/byggare
Trafikverket

Leca-produkt
2000 m3 Leca Lättklinker

Kontakta oss med dina frågor

Please register your details first