Projektera med Leca® Lättklinker

Vi vill att det ska vara enkelt att projektera med vårt material. Enkelt har därför varit ledordet när vi har utformat projekteringsanvisningen för vårt lättfyllnadsmaterial Leca® Lättklinker.

Strukturen följer ett och samma mönster där varje applikation har sitt eget avsnitt med för den relevanta värden, beskrivningar och exempel. I projekteringsanvisningen hittar du allt du kan tänkas behöva veta om materialet och hur det kan tillämpas. Som du kommer märka är användningsområdena många och att du antagligen har mer lecakulor runt dig än du anat.

Utöver det finns också ett dokument med textförslag för den tekniska beskrivningen som enkelt går att klippa och klistra från till handlingarna. 

Komplett anvisning och mall för teknisk beskrivning

Krav och råd enligt TRV infra & riktlinjer enligt Leca Sverige 

Trafikverkets dokument TRV Infra anger värden för överbyggnadstjocklek, stödfyllning och densitet för lättfyllnad i vägbank. De värden är inte samma som de värden vi på Leca Sverige har tagit fram för Leca Lättklinker.

Mått för överbyggnad vid ÅDT > 2000 bör vara 0,6m. I TRV Infra står det i dagsläget 0,7m.

Stödfyllningstjockleken bör vara 0,3m. 

Trafikverkets värden för lättklinker har inte justerats på många år. Ny data från våra erfarenheter visar att lättklinker håller bättre värden än de som idag står i TRV Infra.

Alla värden finns i vår Projekteringsanvisning för Leca Lättklinker och gör det lättare att projektera lättfyllning i väg. Avsnitt: Väg- och järnvägsbank, Tabell 4, Karaktäristiska värden för dimensionering med Leca® Infra 10/20.

Sektionsritning för en bankuppbyggnad 

Illustrationen föreställer en principiell sektionsritning för en bankuppbyggnad för järnväg och väg med Leca Lättklinker. Vänstra halvan illustrerar järnvägsbank och högra halvan illustrerar vägbank. Som framgår beror överbyggnadshöjden på vägkategori.

Illustration för överbyggnad av en väg bank med värden för leca lättklinker

Ladda ner enskilda avsnitt som PDF

Om du vill läsa ett specifikt avsnitt om en tillämpning kan du ladda ner de olika avsnitten här.

Klicka bara på det avsnittet i listan du önskar se för att visa som PDF.

Anvisningen innehåller följande avsnitt:

Anvisningen ska ses som en guide och hjälp där vi mer än gärna ger support och svarar på specifika projektrelaterade frågeställningar. Klicka här för att hitta kontaktuppgifter till någon av oss som jobbar på Leca för vidare kontakt. Eller så fyller du bara i formuläret längre ner på sidan så kontaktar vi dig inom kort.

Kontakta oss

Ladda ner komplett projekteringsanvisning

Klicka här för att ladda ner
projekteringsanvisning_leca_uppslag

Please register your details first