Kulor på retur från Täby simhall | Stockholm

lecakulor_retur_återanvändning

Att använda lättklinker en gång är enkelt. Det många inte känner till är att Leca® lättklinker också går att återanvända, igen och igen. Processen för återanvändning är enkel, även om en lättklinkerfyllning har legat i marken i årtionden.

Ett tillfälligt behov för lättklinker

Vid Täby simhall var det inte tal om några decennier. Vissa behov är tydligt tillfälliga och detta projekt är ett sådant exempel. Vid gjutning till en fribärande betongplatta användes en stödfyllning med Leca Infra 10/20. När gjutningen av betongplattan var färdig behövdes inte längre fyllningen med lättklinker på platsen.

Cija Tank kunde därefter med en sugbil åka ut till platsen och suga tillbaka de cirka 100 kubikmetrarna för transport tillbaka till Leca Sverige.
 

Leca Tur & Retur gör återanvändning möjligt

Återköp av material är ett koncept som Leca Sverige lanserade under 2021 som ett viktigt steg mot ett mer ansvarsfullt och hållbart byggande. Återanvändning är både resurseffektivt och gör att produkten går från att vara linjär till att bli cirkulär. En vinst för såväl miljö som utifrån resursperspektiv. Klimatavtrycket blir klart lägre, eftersom produkten redan existerar och inte behöver tillverkas.

Som går att utläsa av materialegenskaperna för Leca Infra 10/20 så är det ett beständigt material. Och dessutom gjort av det naturliga materialet lera. Lättklinker är motståndskraftig mot frost och kemikalier, hållbart över tid och kan därför grävas upp och återanvändas fullt ut i nya applikationer.

Utöver att materialet besiktigas på plats, en så kallad okulärbesiktning, skickas materialet också iväg för testning och säkerställande av materialegenskaper och värden. Detta gör att nästa beställare kan känna sig fullt trygg med det återanvända lättfyllnadsmaterialet. En ny prestandadeklaration upprättas och lämnas ut.

Leca Tur & Retur är en viktig del i Lecas hållbarhetsarbete. Vill du ta del av andra hållbara initiativ och åtgärder kan du läsa mer om detta på vår sida om hållbarhet.

FAKTA


Objekt
Täby Simhall

Åkeri
Cija Tank

Leca-produkt
Leca Infra 10/20

Koncept för återköp 
Leca Tur & Retur

Kontakta oss med dina frågor

Please register your details first