Gröna tak

Gröna tak minskar både risk för översvämningar och bygger in grönområden i stadsmiljöer.

Kraftiga regn som orsakar översvämningar i städer och kostsamma skador har blivit vanligt förekommande de senaste åren. Gröna tak med Leca kan hjälpa till att lösa detta problem genom att materialet håller kvar och filtrerar vattnet.

Leca Lättklinker används i gröna tak på grund av sin låga vikt, dränerande, isolerande och vattenhållande egenskaper. Ett väl utformat grönt tak bidrar i stor utsträckning till att minska påverkan från regnvatten på dräneringssystem för dagvatten och minska risken för lokala översvämningar där regnet öser ner.

Utöver detta finns en mängd med andra fördelar, vackra grönområden förbättrar såklart också levnads- och arbetsmiljön för de som vistas runt omkring.

Ladda ner broschyrer

Vattenhantering med lättklinker på gröna tak

Leca Lättklinker kan användas på alla slags plana eller lätt sluttande tak till byggnader, underjordiska parkeringar m.m. Det finns två slags gröna tak: extensiva och intensiva. Skillnaden mellan dem är främst kostnaden, odlingssubstratets djup och valet av växter.

Det finns många skäl att välja Leca Lättklinker för gröna tak:

 • Naturligt lättviktsmaterial
 • Neutral och inert
 • Främjar rotväxt
 • God luftgenomsläpplighet och vattenhållande förmåga
 • Frosttålig
 • Strukturellt stabil
 • Jämn kvalitet
 • Goda termiska och akustiska egenskaper
 • Brandsäker
   

Växtmedium och lättjord

Precis som i dränerande skikt kan lättklinker användas av olika anledning i jord och växtmedium. Lättklinker kan användas i lättjordar för att minska vikten. Det kan också användas för att skapa en lucker jord och för att suga upp överskott på vatten. Vilka jordblandningar och lagertjocklekar som passar bäst skiljer sig åt och bör konsulteras med till exempel en hortonom eller landskapsarkitekt.

Webinar

Designa gröna tak och dagvattenlösningar med lättklinker

Titta på när vår norska expert Jaran Raymond Wood presenterar bland annat:

 • Lecas beräkningsverktyg, som riktar sig mot alla som vill ha en indikerande effekt av Leca-material, och är baserat på ny forskning och beräkningsmodeller.
 • Leca lättklinker i jordblandningar, som medium och för att uppnå jordmassor med lägre vikt.
 • Innovativa referensobjekt från Norge och Sverige på gröna tak och dagvattenmagasin.

Kontakta oss

Please register your details first